Været på Rennebu

Lørdag
5°C
Regn
Søndag
5°C
Regn
Mandag
4°C
Regn
Værvarsel fra yr.noDet nærmer seg høst og jakt med stormskritt. Vårt tradisjonsrike førjaktmøte avholdes på Sandbrekka mandag 28. august kl.19:00.

Årets tema: Bestandsplaner og bestandsutvikling hos hjort
Vi har gleden av å få besøk av hjorteforsker Rolf Langvatn som vil holde foredrag om bestandsplaner og bestandsutvikling hos hjort. 

Som vanlig blir det også utdeling av jaktmateriale og generell informasjon fra utmarksrådet og kommunen. Alle jaktlag må levere inn dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.


Obligatorisk for alle jaktledere. Kopi av ettersøksavtaler skal leveres på møtet.
Gratis inngang og servering.


Om Rolf Langvatn: 

Rolf Langvatn, Prof.emeritus. dr. philos.

Ansatt ved Statens viltundersøkelser fra 1971, senere Forskningsavdelingen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning, NINA fra etableringen i 1988, og professor ved Universitetssentert på Svalbard (UNIS) fra 1996. Har i flere tiår hatt omfattende samarbeid med jegere og kommuner på Vestlandet og i Trøndelag knyttet til hjorteforskning og bestandsovervåkning. Viktigste forskningfelt har vært bestandsøkologiske forhold hos hjort (og Svalbardrein), også i et forvaltningsmessig perspektiv. Har bl.a. studert sammenhenger mellom klima, vegetasjon og hjorteviltdemografi, belyst gjennom analyse av mangeårige dataserier. Er opptatt av å implementere forskningsbasert kunnskap og fakta i dagens hjorteviltforvaltning, spesielt i forbindelse med bestandsplanarbeidet i kommunene. Pioner i norsk hjorteviltforskning og tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats på området.

Velkommen