Været på Rennebu

Torsdag
-10°C
Snø
Fredag
-9°C
Snø
Lørdag
-5°C
Snø
Værvarsel fra yr.no

ÅRSMØTEINNKALLING FOR JORLI-REBERG UTMARKSLAG SA

OG JORLI-REBERG SAMEIER 2018

 
 
 
Sted: Ry
Dato: 04.04.18   
Tid: 19.30

 

Sakliste

 
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å skrive under møtebok
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
    - regnskap for utmarkslag og sameier 2017
     -vedta utbetaling av utbytte
 5. Fiske
     -fastsette priser og regler for fiske
 6. Småviltjakt
     -fastsette priser og regler for jakt
  7. Storviltjakt
   - tildeling av hjort og elg
    - utleie av hjortejakt til eksterne jaktlag     
     -priser
 8. Innsendte forslag
 9. Valg og godtgjørelse til styret
 
 
 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret v/John Arve Nybro
innen 26.03.18
 
 
 
For styret
 
John Arve Nybro
Øvre Bergslia 23
7336 Meldal
janybro1@getmail.no