Været på Rennebu

Torsdag
-10°C
Snø
Fredag
-9°C
Snø
Lørdag
-5°C
Snø
Værvarsel fra yr.no

Årsmøte Austre Rennebu grunneierlag SA
Ordinært årsmøte i grunneierlaget avholdes torsdag 19. april 2018
Sted: Skytterhuset Gammelstødalen
Tid: kl. 19.00
 
Sakliste iht. lagets vedtekter.
1.         Godkjenning av fullmakter, innkalling og sakliste
2.         Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3.         Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap.
4.         Vedta hvor stort beløp av det regnskapsmessige overskudd som skal utbetales til andelseierne etter innstilling fra styret.
5.         Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.
6.         Fastsette priser og regler på jakt og fiske innenfor lagets område.
7.         Behandle innkomne forslag som er innkommet i rett tid før årsmøte.
 
            *          Styret ønsker at laget går til anskaffelse av egen PC og egnet programvare.
Egen PC tilhørende grunneierlaget vil følge det til enhver tid sittende styre og kunne sikre trygg lagring av viktige dokumenter og bidra til forenklet drift.
 
            *          Styret foreslår vedtektsendring §3 Andelseiere – andre ledd
                        Medlemskapet skal lyde på navn og eiendom. Medlemskapet kan ikke skilles fra eiendommen.
                        Ved eierskifte skal laget varsles snarest mulig etter at eierskiftet er offentlig registret.
               Ny eier plikter skriftlig å bekrefte at medlemskapet skal opprettholdes.   endres til
                         Ny eier plikter skriftlig å bekrefte at medlemskapet skal avsluttes.
 
             *          Styret har mottatt forslag fra Brage Kosberg – servering på årsmøtet.
                         Det foreslås gjeninnføring av servering med varmt karbonadesmørbrød m/tilbehør mm
                         Forslagets fullstendige ordlyd vil bli referert på årsmøtet.
 
Styrets foreslår at omfang/type servering vurderes fra år til år etter hva som er praktisk gjennomførbart. Styret foreslår at det den formelle delen av årsmøtet gjennomføres før servering og at det samtidig gis mulighet til på uformell basis framlegge og drøfte saker av interesse.           
             
8.         Valg:
            Valg av styreleder for ett år
            Valg av det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.
            Valg av valgkomite på 2 medlemmer.
            Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

9.         Godtgjørelse til styret.
 
Berkåk 22.3.2018
Styret
 
 
Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet i Austre Rennebu grunneierlag SA sendes iht. til lagets vedtekter skriftlig til registrerte andelseiere på deres registrerte adresse.
 
Vi ønsker i tiden framover også å kunne benytte elektronisk kommunikasjon i størst mulig utstrekning og ber derfor om at andelseiere ved melding til laget bekrefter sin
e-postadresse og samtidig samtykker i at man aksepterer kommunikasjon via e-post.
 
Andelseiere som ikke ønsker elektronisk kommunikasjon bes også om,
ved melding (SMS/vanlig brev), tilbakemelding på dette.
 
Slik tilbakemelding kan gis på følgende media:
 
e-post:                                                           nils-p-g@frisurf.no   
 
SMS/mobil:                                                   Nils Petter Gundersen  913 21234
 
Vanlig post:                                                   Austre Rennebu grunneierlag SA
                                                                       Nils Petter Gundersen
                                                                       Lyngveien 7  
                                                                       7391 Rennebu           
 
Minner også om at grunneierlaget under Rennebu Utmarksråd sine hjemmesider har vår egen nettside www.utmarksradet.no
 
Vi ønsker i størst mulig grad å kunne benytte vår nettside for informasjon til andelseiere og jegere/andre som benytter seg av våre tilbud.