Været på Rennebu

Torsdag
2°C
Snø
Fredag
1°C
Skyet
Lørdag
1°C
Lett snø
Værvarsel fra yr.no

Norsk Sau og Geit har igangsatt en holdningskampanje i 2018

Kampanjen er rettet mot hundeeiere om bruk av bånd på hund

God dyrevelferd for alle: På lag med naturen!

Som en naturglad nasjon er vi opptatt av friluftsliv. Vi verdsetter naturen og vi bryr oss om biologisk mangfold. Turer i skog og fjell er norsk tradisjon, og vi oppfører oss respektfullt der vi ferdes - også med hund. Vårt felles ansvar krever teamwork!

Fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang i Norge. Dette gjelder alle, og er et av flere tiltak som iverksettes periodisk gjennom året for å håndtere overlappende interesser. Dette er et felles hensyn på lik linje med det generelle bålforbudet som skal hindre skog- og lyngbrann, jakt- og fredningstid for vilt, eller begrensninger ved motorferdsel i utmark. I en del områder kan det også være utvidet eller ekstraordinær båndtvang, og det er viktig å gjøre seg kjent med lokale tilpasninger i regelverket. I Rennebu er det laget egen forskrift der båndtvangen er utvidet til 31.oktober noe som skyldes at det er svært mange sau, lam, storfe og rein i utmarka.

Hjelp bonden og reindrifta å verne om beitedyra på sommeren, og skån viltet med sine små fra løse hunder, på samme måte som vi ellers etterkommer øvrig lovverk og bestemmelser når vi ferdes i marka. Sammen er vi på lag med naturen!

Holdningskampanje (pdf)


Les om kampanjen på nsg.no