Været på Rennebu

Lørdag
-6°C
Snø
Søndag
-3°C
Lett snø
Mandag
-2°C
Skyet
Værvarsel fra yr.no


Bilde: Morten Rødningen med laksen på 15 kg han tok 1. juni 2012 (foto: Morten Rødningen).


Laksefiske i Rennebu:

Se mer info hos Orkla Fellesforvaltning,  Rennebu Jeger og Fiskeforening, Aunan LodgeSøstuggu Hårstad Laksevald og Grøtte Gård


Regler for laksefiske i Orkla 2016:
- 1. juni - 31. august
- Sjøørret er fredet
- Kvote for avlivet laks under 100 cm er maksimalt 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong
- Man kan maksimalt avlive 1 laks mellom 80 og 100 cm pr sesong
- All laks over 100 cm og under 35 cm skal settes levende ut igjen
- Vinterstøing skal settes ut.
- All hunnlaks skal fra og med 18. juni til og med 31. august settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut.
- Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
 - All fisk skal innrapporteres fortløpende til Orkla Fellesforvaltning i gjennom hele sesongen, også  gjenutsatt fisk.
 - All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla.
 - Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.

Mer informasjon om reglene for 2016 finner du her.

Informasjon om desinfisering eller neders på denne siden.


Bilde: to glade fisker (foto: Morten Rødningen / Opplev Trollheimen)

Innlandsfiske i Rennebu:
 Kart Rennebu Fellesområde (også kalt Rennebukortet). Kartet kan lastes ned fra fil arkivet under.Fiskekort Rennebu Fellesområde / Rennebukortet:

Priser Rennebu Fellesområde / Rennebukortet:
      Døgnkort     kr.  80,-
      2-dagers     kr. 140,-
      3-dagers     kr. 200,-
      Sesongkort kr. 500,-
      Familiekort  kr. 600,-

Familiekort Rennebu Fellesområde / Rennebukortet:

- Familiekortet er sesongkort og gjelder fra 1. januar til 31. desember.
- Familiekortet gjelder ektefeller/samborer/enslige med x antall ungdom mellom fra 16 og 22 år som er bosatt i foreldrehjemmet i Folkeregisteret.
- Alle navn i familien føres på kortet ved kjøp.
- Ved kontroll må det dokumenteres at ungdommen er under 22 år.

Fiskeregler Rennebu Fellesområde / Rennebukortet:
- Barn under 16 år fisker gratis.
- Kortet gjelder stang-, håndsnøre- og oterfiske.
- For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
- Det er forbudt å bruke levende fisk som agn i Norge.
- Betalt fiskekort skal framvises på forlangende av oppsyn, politi eller grunneier.

Kjøp av fiskekort Rennebu Fellesområde / Rennebukortet:
      Bygdasenteret
      Inatur.no
      Nerskogen Landhandel

      Rennebu Nedre Handel / Joker Voll
      Hæverfallsetra/Sundset Gård
        SMS- og netthandel av fiskekort Rennebu Fellesområde / Rennebukortet

      Døgnkort *  Send FISKEKORT AFD10 til 2377 kr. 96,-
      2-døgnskort * Send FISKEKORT AFD11 til 2377 kr. 168,-
      3-døgnskort * Send FISKEKORT AFD12 til 2377  kr. 240,-
      Sesongkort med Visa/Mastercard Kjøpes på www.inatur.no kr. 500,-
      Familiekort med Visa/Mastercard Kjøpes på www.inatur.no kr. 600,-
       * Kortkjøp med sms belastes din mobilregning.
  
 

Garnfiske i Granasjøen

     Døgnkort med Visa/Mastercard Kjøpes på www.inatur.no          kr. 45,-
     Sesongkort med Visa/Mastercard Kjøpes på www.inatur.no   kr. 850,-

Fiskeregler garnfiske i Granasjøen:
- Gytefredning i perioden fra 15. september til 15. oktober.
- Alle garnblåser skal merkes med navn.
- Døgnkortet gjelder i 24 timer.
- På døgnkortet kan det settes 1 garn.
- Sesongkortet følger kalenderåret.
- På sesongkortet kan det settes inntil 5 garn per døgn.


                 
                 


Bilde: Fjellfiske i Trollheimen (foto: Janne Bøklepp / Opplev Trollheimen)              
Andre innlandsfiskekort

   Fiskekort Jorli Reberg Utmarkslag og Sameier
   Fiskekort Ilfjellet Grunneierlag
   Fiskekort Austre Rennebu Grunneierlag
   Fiskekort Hauasetra Grunneierlag
 

Bilde: Rennebu har rundt 500 fiskevann å by på. Flere av disse ligger med kort gange i mellom som disse Vargvatnet, Storvatnet og Langvatnet. Jordvatnet og Jordfjelltjønna skimtes såvidt i bakgrunnen (foto: John Arve Nybro)

Desinfisering

Orkla Fellesforvaltning følger ”føre var”-prinsippet når det gjelder desinfisering. Det er for seint å reagere hvis vi først skulle bli smittet. Derfor har vi for Orkla en egen og stengere forskrift for desinfisering. Tilsvarende er innført i de større elvene i Trondheimsfjorden.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal desinfiseres hvis:
- det er nytt
- det ikke er brukt siden i fjor
- hvis det var i Orkla det sist ble brukt
Forutsetningen er at utstyret ikke har vært utenfor landets grenser.

Tilreisende fra utlandet slipper desinfisering hvis alt utstyr er nytt og man kan framvise kvittering eller at det fortsatt innpakket.

Vi har samarbeid med Mattilsynet om de 5 desinfiseringsstasjoner langs vassdraget, to i Orkdal og Meldal, en i Rennebu. Her kan dere få desinfisert fiskeutstyret og får veterinærattest på at dette er blitt gjort. Pris pr. desinfisering er NOK 150,- første gang. Fra og med andre gang du desinfiserer i Orkla koster det NOK 100,- per gang. Attest fra første gang må da framvises. Nytt fra og med 2015: Desinfisering er gratis for personer under 18 år.
Rettighetshavere og andre kortselgere vil spørre etter denne attesten ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere om de fiskerne forskriften gjelder for har den nødvendige attesten.

Bygdasenteret (tlf. 72 42 77 05) på Berkåk desinfiserer i Rennebu.Fil arkiv: