Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Ilfjellet Grunneierlag
Ilfjellet Grunneierlag i Google Maps

Fakta:

Grunneierlaget disponerer et areal på ca 100.000 dekar.
Området er avgrenset av grense Rennebu/Midtre Gauldal i nord, E-6 i øst, Berkåk/RV700 i sør, og grense mot Jorli Reberg Utmarkslag og Sameier mot vest.

På arealet praktiseres det blandt annet elgjakt, hjortejakt, rådyrjakt, småviltjakt og fiske.


Kontaktperson og leder Ilfjellet Grunneierlag
Steinar Bakk: 997 42 475 eller epost

Ny salgskanal for småviltjakt er inatur.no
 
Viktige datoer:
Salgsside for småviltjakt uten hund (kortsalg for alle inkludert grunneiere):

For kjøp av kort til småviltjakt, se inatur.no. Åpent for kjøp fra 12 april kl 09.00
 
Dagskort rype (maks 4 kort per dag)
Dagskort skogsfugl (maks 4 kort per dag)
Dagskort hare (maks 4 kort per dag)
Sesongkort hare (maks 5 kort per sesong)
 
Salgsside for grunneier, småviltjakt uten hund (Kortsalg kun til grunneiere):
For kjøp av kort til småviltjakt, se inatur.no. Åpent for kjøp fra 12 april kl 09.00
Åpent for søknad fra: 12 april kl 09.00
Søknadsfrist: 1 juni kl 23.59
 
Dagskort rype (maks 1 kort per dag)
Dagskort skogsfugl (maks 1 kort per dag)
Dagskort hare (maks 1 kort per dag)
Sesongkort hare (maks 5 kort per sesong)
Sesongkort skogsfugl (maks 5 kort per sesong)
 
Salgsside for småviltjakt med hund (kortsalg for alle inkludert grunneiere, men grunneier har prioritet på noen kort)
For kjøp av kort til småviltjakt, se inatur.no. Åpent for kjøp fra 12 april kl 09.00
Søknadsfrist: 1 juni kl 23.59
 
Weekendkort rype (maks to kort per weekend)
Sesongkort skogsfugl (maks 5 kort per sesong)
Sesongkort hare (maks 5 kort per sesong)
 
 
Salg av rekruttkort, småviltjakt sesong
Gjelder for innenbygds boende mellom 14 og 18 år. Pris kr 200,- Gjeldende jakttid må følges. Baglimit 2 fugl per dag og 8 fugl per sesong. Maks 5 kort per sesong. For kjøp av kort, ta kontakt med leder på e-mail: bakk@combitel.noeller mob: 99742475.
For kjøp av kort til småviltjakt, se inatur.no. Åpent for kjøp fra 12 april kl 09.00
 
Salg av rådyrkort
Salg av inntil 20 stk rådyrkort til innenbygdsboende, grunneiere har prioritet. Søknadsfrist 1 august. Det vil ikke være mulig å kjøpe kort etter denne datoen. Hvis det ønskes å søke på flere kort, vennligst oppgi antall i søknaden.
Send søknad til Martin Hoel e-mail: martin.hoel@soderbergpartners.no eller mobil: 46652124. Tilgang til godkjent ettersøkshund må framlegges. Betaling ønskes via VIPPS (vipps kode: 123405)
Pris: Rådyr og rådyrbukk kr 800
 
Jakttider sesongen 2021/2022
Rype: fom 10.09 tom 31.10 (Kan bli justert etter takstering)
Rype med hund: weekend kort
Storfugl: 10.09 - 24.09 , 15.10 - 23.12 uten hund
               15.10 - 23.12 med hund
Hare: 01.10. - 28.02
Rådyrbukk: 10.08 - 23.12
Rådyr: 25.09 - 23.12
Det kan jaktes hare i tillegg ved kjøp av kort for rype og skogsfugl.
Jakt med hund på rype, hare og skogsfugl blir tildelt etter søknad. Resterende kort etter søknadsfrist blir gjort tilgjengelige.
 
Jaktkvoter
Baglimit 2 fugl per jeger per døgn, maks 8 fugl per jeger per sesong
 
Jaktregler

Saurenhetsbevis må sendes leder før jaktstart.

Ikke levert fangstrapport fører til at kjøp neste sesong ikke kan gjennomføres. Ønsker tilbakemelding på både sett og skutt.

Jaktkortet er personlig og skal medbringes under jakt.
Kortet gir rett til jakt på alle småviltarter det er fastsatt jakttid på, se miljodirektoratet.no, dog innen jakttiden på grunneierlaget sin grunn.

Det er tillatt med en løs hund pr jaktkort. Jegere uten hund kan ikke jakte med eller felle fugl over hund.

All jakt skal foregå i henhold til gjeldende lover for jakt og jaktutøvelse, se viltloven med forskrifter mv.

Jaktkort, jegeravgiftskort og gyldig saurenhetsbevis, skal bringes med under jakt og skal vises fram når noen fra jaktoppsynet, politiet eller medlem av grunneierlaget ber om det.

Ved eventuell fredning etter taksering eller justering av jakttid, vil Inatur refundere 80 % av beløpet på kjøpte kort (20 % trekkes til administrasjon).


Fiskekort

Du kan fiske på Ilfjellet grunneierlag sitt området med Rennebukortet , dette kjøpes via inatur.
Fiskekort selges også ved bomkassa for Hurundsjøveien, betaling ønskes via VIPPS (vipps kode: 123405)
Døgnkort kr 30
Sesongkort kr 100   
   
   
   Fil arkiv: