Været på Rennebu

Lørdag
10°C
Skyet
Søndag
13°C
Skyet
Mandag
11°C
Skyet
Værvarsel fra yr.no

Bilde: Helt siden starten av Rennebu Utmarksråd i 1981, har ett av arbeidsområdene vært å gjøre innlandsfiske mer tilgjengelig og øke inntektene til rettighetshaverne. Etter snart 30 år ser det ut til at den nye grenerasjon av fiskere kan så godt som over hele Rennebu fiske på det samme fiskekortet (foto: Morten Rødningen).


Fordelingsnøkkel fiskekort
Årsmøtet i Rennebu Utmarksråd vedtok enstemmig tirsdag fordelingsnøkkel for Rennebukortet. Fordelingen blir som følgende:
   - 1 p./mfiskeførende vann og sjø
   - 0,3 p./m strandlinje fiskeførende elv og bekk
   - 0,2 p./mfiskeførende sjø som er regulert (f.eks. Granasjøen)
   - 0 p./m2mfiskeførende innsjø med fiskeforbud (f.eks. Skaumsjøen)
   - 0 p./m2mfiskeførende vann og innsjø med gratis fiske (f.eks. Buvatnet)

Etter denne fordelingsnøkkelen blir andelene til hvert enkelt område med de opplysninger om fiskeførende vann- og vassdrag som vist i årsmøteinnkallingen.
Inntekter fra fjorårets kortsalg er satt på sperret konto, og vil nå bli utbetalt til de som var med fra starten av. Nye tilkomne grunneiere og grunneierlag får andel fra dato for innmeldelsen.


Ny driftsplan
Årsmøtet vedtok enstemmig også ny driftsplan for elg, hjort og rådyr for de neste tre årene. Kun små justeringer ble gjort i forhold til årsmøteinnkallingen. Vedtatt driftsplan kan du laste ned i filarkivet under.


Høringsuttalelse rammebetingelser tamreindrift i Trollheimen
Årsmøtet drøftet nye rammebetingelser for tamreindriften i Trollheimen. Det ble skrevet en lang og begrunnet høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet. Utmarksrådet er sterkt kritisk til de nye foreslåtte rammebetingelsene.


Småviltjakt 2013
Det ble oppfordret at alle grunneierlag gjennomfører rypetaksering på sine områder og vurderer ut i fra dette om det skal åpnes for rypejakt. I fjor var det fredning i hele Rennebu, og spørsmålet er om det også i år bør fredes. Det oppfordres også til at grunneierlagene samarbeider over store områder for å vurdere rypebestandssituasjonen. Det må også søkes om fritak fra båndtvangsbestemmelsene før taksering med hund kan gjennomføres.Fil arkiv: