Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no
2022-08-30 20:48:26
KUR-Kristin
Gikk opp Kristendalsbekken og opp på Innerdalshøa. En del sau å se i skogen og på saltplassene. Det så greit ut med merkinga.
2022-08-30 06:30:11
KUR Ingebrigt
Mandag 29.08.2022. (Ble kjørt til Skogheim utpå dagen og henta av Solfrid ved Sagfossbrua til kvelds) Gikk fra Skogheim - Storlisetra - om Nedre Grønlitjønna og til sørom Grønnlitjønna, retur forbi Løvhaugen og ned langs Kristendalsbekken til Sagfossbrua. Mye sau å sjå, ser veldig bra ut i både antall og størrelse på lammene.
2022-08-16 07:19:20
KUR Ingebrigt
Mandag 15.08.2022. Fra veikrysset utover til Bjørksetra, gikk på nordvest/nord tå Næringhøgda, retur tilbake så jeg såg utover mot Bjørksetra. Mye sau å sjå, mange forskjellige eiere. Ser ok ut. Et flott området for dyr og folk her.
2022-08-09 19:45:23
KUR Ingebrigt
Tirsdag 09.08.2022. Fra ova Bakkenberg, gikk i området - Vangen - Lyhaugen - Svartjønna - kryssa sørover til sør og opp for Krokbekken, retur tilbake lengre ut, såg nedpå Djupdalen. Sau sprett til flere eiere på hele runden. Ser bra ut.
2022-08-05 14:53:13
KUR-Kristin
Gikk i området Tysksætran, Trolldalen,Litjfjellet og ned Fjellbekken. Ikke mye sau å se i fjellet, men en del sau til S. Eithun i skogen. Alt stemte med merkinga, store fine lam :)
2022-07-31 20:53:05
KUR Ingebrigt Storli
Lørdag 30.07.2022. Fra Nyvollen / Nysetra, opp Kvolvdalen forbi saltplassene, forbi Vollasetra og inn til Bjørksetra, retur ned igjen Næringdalen. Mye sau på hele turen, flere eiere, bla - Arne Stig - Magne - Martin og Sveinung. Ser bra ut, lamma veks.,
2022-07-19 21:34:56
KUR Ingebrigt Storli
I går 18.07.2022. Opp stien ved Steinbruddet,(Bustadlia) gikk lia helt opp til skogbandet, gikk nordover til rett opp for Stortjønnvollen, retur i området gammelveien til Bustaden. Sprett med sau til Magne - Sveinung og noe Kviknesau, ser bra ut.
2022-07-12 15:38:00
KUR-Kristin
Gikk fra Eriksætra i skoglia til Kristendalsbekken og rundt og på vestsida av Hostoa på vei tilbake. Så en god del sau til Eithun på turen og ei tekse med 2 lam til Myrbekk. Alt så ut for å stemme med merkinga.
2022-06-30 07:37:44
KUR Ingebrigt Storli
Onsdag 29.06.2022. Fra Sagfossbrua opp Kristendalsegga, sørover skogbandet forbi tre vardan til Kvolvdalen, sprett med sau til flere eiere, ser bra ut. Retur om høgste Innerdalshøa, såg en del sau i kikkerten som var på trekk innover mot Bjørksetra.
2022-06-19 21:02:36
Ingebrigt Storli
Fredag 17 Juni 2022. Fra Sagfossbrua nordover Tjuvlia - Øyavangen og nesten til Eriksetra, mye sau til Magne og Sveinung, retur sørover igjen i skoglia til øverst i Kristendalsbekken (Saltplassen/Hølet)Mye sau i området der til Løvhaugan.Sauen rolig.
2021-10-17 07:24:32
Hallgeir
Det går sau v/ tømmer myra, v/ flatehugstene . Går der rolig . Sist sett igår, 16/10
2021-10-04 05:37:48
Hallgeir
Var på granholtet i dag . Spredd m/ sau over hele feltet. Ogsåhelt ned i Krokbekkøyann.
2021-10-03 23:30:08
Hallgeir
Var på granholtet i dag . Spredd m/ sau over hele feltet. Ogsåhelt ned i Krokbekkøyann.
2021-10-02 18:10:29
Hallgeir
Gikk fra st.skogveien å opp mot hostoa v/ grunnlinja. Sau i hogstene oppi toppen av st.skogveien. Nord for hostostradaen var det sau, også nærmere seljbrøstbekken var d sau. Like v/ moveien ikommunegrensa var d bjølle å høre, likedan nord for flatmoteigen nedafor høyspentlina. Tilsammen 8 bjeller hørt.
2021-09-19 15:41:59
Hallgeir
Tilsynstur storlimorka/ litjhostoa/ svarttjønna. Mange dotta med sau hele turen. I øverste bjørkeskog belte. Mest gult i sør , å noe oppdalssau. Lenger nord både grønt blått å rødt.
2021-08-31 17:54:17
KUR-Kristin
Gikk opp Kristendalsbekken og opp i Innerdalshøa i dag. Så en del sau til Sveinung og noe til Jan Ove i skogen etter stien. Også ei tekse med 2 lam til Jan Ove i Innerdalshøa. Så noe mer sau i kikkerten i Innerdalshøa, men så ikke hvem det var sine. Lite sau på vestsida av høa. Lammetall så stort sett ut for å stemme.
2021-08-24 07:32:24
Kur Ingebrigt
Mandag 23.08.2021. Opp stien ved steinbruddet - Leirbekken, nordover høyt i lia til nesten bort til Stortjønnvollen, retur lenger ut i området veien til hyttene og gammel veien til Bustaden. Var en del sau å treffe på til Marianne - Magne - Sveinung - Myrbekk,ser bra ut. Kvikne sau, høyt opp i leirbekken (Storenga - Sæter - Ljosheim)
2021-08-23 12:26:33
Hallgeir
Gikk seierdalslina fra st. Skogsveien å opp til hostoa. Sørover til seljbrøstet retur nedafor høyspentlinja. God del sau å se. Trekker etter sopp?
2021-08-21 07:28:58
Hallgeir
Gikk vinterveimyrene til kommunegrensa. Go del sau nedover mot jernbanen. Eithun,Myrbekk. Sau inne på mørtelverkomerådet. Fikk de ut igjen å fikk stengt. Rolig beitende dyr. Retur e moveien.
2021-08-16 22:04:30
Kur Ingebrigt
Fra Sagfossbrua - Kristendalsbekken - forbi nedre og øvre Grønntønna - Skoglia/skogbandet sør over til mellom Plassetra og Slepphaugsetra, retur i skodd kanten på vestsida av Næringhøa og stien tilbake. Mye sau til mange eiere, ser ok ut, lamma vokser. Skodde i høgda og bløtt i kjerra.,
2021-08-13 15:01:51
KUR-Kristin
Gikk fra Innerdalsetra opp Kvolvdalen og ned Næringdalen. Så en del sau til Arne Stig hele turen. Ellers mye sau å se på langt hold. Alt så greit ut😊
2021-08-08 11:12:00
Hallgeir
Gikk hostolia sørover mellom moveien å jernbanelina. Svingte opp i Gravdalen å opp gjennom den. Returnerte nordover like over utgarden i Storlisetra. Ned v/ seljebrøstet. Rolig å se til hos de sauene jeg registrerte. Myrbekk, oppdals sau.
2021-08-06 15:25:15
KUR-Kristin
Gikk fra Bakksetra og opp Vonbekken sørover lia og ned Strandbekken og retur i skoglia. Så sau til Sveinung, Jan Ove og Magne hele turen. Det stemte stort sett med lammetalla.
2021-08-03 18:59:06
KUR-Kristin
Gikk fra Tysksætran opp Trolldalen. Her var det et enslig lam til Eithun. Kunne ikke se noen tekse eller andre sauer i nærheten. Gikk videre opp i Litjfjellet og fjellet sørover til Skjeftliseggbekken og fulgte skogen tilbake. Mye sau til Marianne hele vegen. Så også noen tekser (tom) som tilhørte Sæther på Kvikne i skogen her ved Skjeftliseggbekken.
2021-08-03 07:06:31
KUR Ingebrigt
Mandag 02.08.2021. Fra Sagfossbrua - Kristendalsbekken - Løvhaugan, sprett med sau til Magne - Sveinung - Myrbekk.Gikk om Nedre Grøntjønna - Øvre Grøntjønna, 2 tekser med lam til Sveinung, 1 tekse med lam til Magne og 2 tekser til Myrbekk på øst sida av Øver Grøntjønna. Her mangler det 1 lam til Myrbekk etter merkinga. Gikk sørover på nordøstsida av Næringhøa til nest øverste saltplassen i Kvolvdalen, retur nordover i skoglia. Sprett med sau til flere eiere, ser det mangler noen lam, litt her og der, ellers ok.
2021-07-28 15:44:22
KUR-Kristin
Gikk opp Hostostradaen og sørover Hostoa til Svarthattan, retur i skogbandet på vestsida. Så flere sau til Eithun i skogbandet og et lam til Jan Ove som gikk sammen med ei tekse og to lam til Eithun. Ellers så det ut for å stemme med lammetall. Varmt, men mye vind og vanskelig å høre bjeller.
2021-07-18 10:27:25
Hallgeir
Ved en ridetur i går oppdaget jeg en korpkoloni oppå tørhaugen. Har værr i omeråde med hund i dag. Ingen ting unormalt observert. Myrbekk- svahaug- eithun sau observert rolig beitende i omerådet
2021-07-16 15:23:24
Hallgeir
Var en tur ut 14-7. etter å ha hørt bjølleskrammel ø for moveien/ gisna. Tok opp hund iført peiler. Eier peilet seg inn , og ble konfrontert. Kan ikke se att noen skade er skjedd.
2021-07-10 07:35:49
KUR Ingebrigt
Fredag 09.07. Fra Litj-Fossen - ca midt i lia nordover Fossmarka - Garlimarka til Litjinnsetvangen, 4 tekser med lam til Storenga og Sæter ved Hytta til Blokkli, ellers sprett med sau til Hallgeir Stokke. Fra Litjinnsetvangen gikk jeg til nordom Berstjønna, 2 tekser med lam til Mariannne ved Berstjønna. Retur i skogbandet sørover igjen. 3 tekser med lam til Storenga rett opp for den norligste dyrkinga til Halgeir, ellers bare sau til Hallgeir å sjå. Fine beiter og lamma begynner å bli fine.
2021-07-08 22:33:15
KUR Ingebrigt
Fra Strandsetra / Nyvoll, opp Kvolvdalen til Vollasetra og Bjørksetra, sprett med sau til Magne - Sveinung og Arne Stig, Oppdals sau mellom Vollasetra og Bjørksetra. Retur ned Næringdalen og bortom Hestmoen, sau Arne Stig - Magne - Sveinung. Trefte ikke på sau på Hestmoen. Flotte beiter og lamma begynner å bli fine dåm også.
2021-07-05 09:20:30
Hallgeir
Feristen-Bergeveien-tunnelmyra-Pålaplassen. Tiltagende med sau utover Granholtet. Magne/Sveinung sine. Det er noen plasser øst for ferista att sauen kan krysse nettingen å inn på jernbaneomerådet. Hull v/ bekkekryssing.
2021-06-29 08:06:01
Hallgeir
Gikk en tur 25-06. Som ikke er registrert . Hjemmefra-Skogheim-Storlisetra-.Gravdalskanten- Nordover på synnersetersida.Frem til Stabburshaugen. Deretter hjemover over Stabburstæla, ned til snauhugstene i statsskogveien. Myrbekk sau i Storlimorka. Lite sau i fjellet. Sau tilhørende Sveinung V / for Stabburshaugen. Ok.
2021-06-28 22:37:42
Hallgeir
Gått en tur vest for Seierdalsveien. Lite sau å se, med unntak av 2 sett tilhørende Myrbekk v/Gisna. Ellers ok.
2021-06-28 22:37:40
Hallgeir
Gått en tur vest for Seierdalsveien. Lite sau å se, med unntak av 2 sett tilhørende Myrbekk v/Gisna. Ellers ok.
2021-06-28 22:37:38
Hallgeir
Gått en tur vest for Seierdalsveien. Lite sau å se, med unntak av 2 sett tilhørende Myrbekk v/Gisna. Ellers ok.
2021-06-27 20:55:16
Magne
Klevsætra - Kvølvdalen - Bjørksætra ned Næringdalen Var veldig lite sau å se, men det var kansje forde det var varmt så de lå i ro. Men d så veldig rolig ut
2021-06-17 21:42:07
KUR Ingebrigt
15.06.2021. Fra Sagfossbrua - Øyavangen - Eriksetra, retur sørover nesten i skogbandet, om saltplassen oppi Kristendalsbekken - Løvhaugan - Vonbekken. Mye sau. flere eiere. Ser ok ut. 17.062021. Fra ovenfor Bakkenberg - Vangen - Svarttjønna - sørover mot Krokbekken og ned. Sprett med sau til Myrbekk - Sveinung og Magne. Ok. Ingebrigt
2021-06-13 09:27:33
Hallgeir
Gikk hjemmefra til Skogheim, seterveien til Storlisetra, derifra over hostoa å ned til svarttjønna. Bra beite helt til skogbandet. Hørte bjeller nord for Storlisetra.
2021-06-05 20:59:52
Hallgeir
Har gått en tur etter «jønnbaneutgar’n i dag. Bra istand hele strekningen, med unntak av noen trær som har fallt over nettingen noen plasser. Men ,rundt markøya pukkverk er det flere gap i nettingen.
2021-06-05 20:59:49
Hallgeir
Har gått en tur etter «jønnbaneutgar’n i dag. Bra istand hele strekningen, med unntak av noen trær som har fallt over nettingen noen plasser. Men ,rundt markøya pukkverk er det flere gap i nettingen.
2020-08-28 09:27:18
Arnhild
Kort tur: Moveien Seljebrystbekken - Skogheim og tilbake. Satt opp grinda i Skogheim. Moveien frå grustaket til hogstfeltet. Ungen sau å sjå.
2020-08-28 09:25:46
Arnhild
Kort tur: Moveien Seljebrystbekken - Skogheim og tilbake. Satt opp grinda i Skogheim. Moveien frå grustaket til hogstfeltet. Ungen sau å sjå.
2020-08-27 21:13:51
Arnhild
Kort tur: Moveien Seljebrystbekken - Skogheim og tilbake. Satt opp grinda i Skogheim. Moveien frå grustaket til hogstfeltet. Ungen sau å sjå.
2020-08-27 15:10:35
Arnhild
Kort tur: Moveien Seljebrystbekken - Skogheim og tilbake. Satt opp grinda i Skogheim. Moveien frå grustaket til hogstfeltet. Ungen sau å sjå.
2020-08-15 07:54:25
Kur Ingebrigt
Ble feil dato på rapporten min,. Det var fredag 14.08. Og ikke 15.08. Beklager. Ingebrigt.
2020-08-15 07:50:43
Kur Ingebrigt
Fredag 15.08.2020. Fra steinbrudddet sør for Strandsetra, gikk ca midt i lia nordover og ned på gammelveien rett sør for Stortjønnvollen. Opp lia ved Skjeftesegggbekken, fjellet / fjellbandet sørover igjen. Sprett med sau til Birgitte - Sveinung - Magne og Storengsau (Marit og Arnstein) i Bustadlia. 3 tekser med lam til Marianne opp med Skjefteseggbekken. Sprett med sau til Birgitte i fjellbandet mellom Steinbruddet og Kalddalsbekken. Ser bra ut etter merkinga.
2020-08-12 14:16:40
Arnhild
Båret ut saltstein. Sett to tikser: ei til Einar ved saltsteinen nedafor Litj-Hostoa, og ei til Sigrid nede ved Byna.
2020-08-10 16:38:43
KUR-Kristin
Gikk fra Erikssætra og opp i Hostoa og videre til Svarthattan. Fulgte skoglia på østsida på tilbaketuren. Så sau til Magne og Sveinung. Alt så OK ut ifht merking. Varm dag i skogen.
2020-08-10 15:27:07
Arnhild
Moveien frå grustaket. Ei tikse til Einar ved Seljebrystbekken. Ei tikse til Einar v Skogheim. Opp stien til Storlia, ei tikse til Einar der stien frå salltsteinen under Litj-Hostoa kjem ned. Fortsatte opp stien mot fjellet, fem tilser m lam ti Sveinung eit stykke sør for den nedre saltsteinen. Tre tikser til Einar ved saltsteinen lengst nord. Over fjellet til Hostoa, og Hostostradaen Ei tikse til Einar nord for stien et lite stykke under skogbandet. Tre tikser til Sveinung v ferista v Brua, ei til Martin ved ferista ved Strand.
2020-08-07 18:35:11
Kur Ingebrigt
Fra Litjfossen, skoglia nordover Fossmarka - Garlimarka - Lillinsetvangen - Berstjønna - Nordkleva. Retur i skogbandet. Mye sau til Hallgeir og Ole Ingebrigt. Ok. 3 tekser med lam til Marianne nord for Lillinnsetvangen, 2 tekser med lam til Sæter og 2 tekser med lam til Stig Rune der også. 3 tekser med lam til Storenga ved Berstjønna. 2 tekser med lam til Sveinung, sammen med sauene til Hallgeir og Ole Ingebrigt i skogbandet rett opp for dyrkinga til Garlia. Ok. Mye fine lam å se. God helg.
2020-08-04 16:00:37
KUR-Kristin
Gikk opp Kristendalsbekken og opp mot Innerdalshøa til Kvolvdalen og retur i skogen. Så sau til Magne, Sveinung og Jan Ove på turen. Ellers stille og rolig.
2020-08-02 15:27:39
Magne
2-8-20 Eriksæter - Hølet Så en god del sau Sveinung noen til Martn og Sigrid alt virket rolig. Kjempe beite i Synersætra
2020-08-01 14:43:42
Arnhild
Gått frå Brua Moveien til hogstfeltet. Rett opp hogstfeltet til Hostostradaen, så skrått med mot snuplassen i Statsveien. Tre tikser til Sveinung. Gikk bak Thorshaugen fra ridebanen til Brua.
2020-07-24 19:13:28
Kur Ingebrigt
Fra klevsetra, opp Kvolvdalen til Vollasetra, sprett med sau til Arne Stig - Magne - Sveinung og Martin. Retur ned langs Næringa, sau til Arne Stig på flere plasser nedover langs stien.Ok. Hørte bjøller fra bortpå Hestmoen, der var det 2 tekser med lam til Magne, 3 tekser med lam til Birgittte og 1 tekse med lam til Arne Stig. Ok. Ble bløtt utpå dagen.,
2020-07-21 15:28:23
KUR-Kristin
Gikk fra Tysksætran og opp i fjellbandet. Flere sau til Marianne på hogstflatene ovenfor Tysksætran. Så 1 tekse med 1 lam som antageligvis var Sæthersau (Kvikne) og 1 tekse med 2 lam som jeg ikke fant ut av hvem kunne tilhøre (ikke Innsetsau, samme merking som Mjøen, men ikke GPS-bjelle). Fikk ikke tak i navnet på bjellereima, men teksa hadde nummer 7243) i fjellbandet ved Fjellbekken. 1 tekse med 2 lam til Sveinung ved Fjellbekken nede i skogen. Denne hadde GPS-bjelle. Ellers mye sau til Marianne på hogstflatene sør for Tysksætran også. Alt så ut for å være greit ifht merking.
2020-07-18 19:29:51
Arnhild
Seljebrystbekken - Finnmoen - stien langs Gravdalsbekken - saltsteinen v stien frå Storlia. Ei tikse til Martin der. Fortsatte mot saltsteinen nedunder LitjHostoa, to tikser et lam til Sveinung + et enslig lam til Martin ved stien. Ti tikser til Einar v saltsteinen, fnøs i nasen. Skrått mot Storlisetra, ei tikse til Einar på øvre løkkja. Ned stien til lyslina, ei tikse til Einar der. Fortsatte i lyslina til kommunegrensa, to tikser til Einar overdt i hogstfeltet, ei nede på Moveien.
2020-07-17 17:38:09
KUR-Kristin
Gikk fra parkeringa ved Kristendalsetra og opp langs Kristendalsbekken til Grønlitjønnene. Så en el sau til Sveinung hele vegen. Lammetall stemte stort sett bra. Gikk videre på baksida av Innerdalshøa. Her var det en del sau til Jan Ove. Gikk opp i Innerdalshøa og her var det også sau til Jan Ove. Alt så greit ut.
2020-07-14 15:27:14
KUR-Kristin
Gikk Holbekken/Otterleia i fjellbandet til Næringtangen og tilbake i skogen. Mye sau til Sveinung og Magne langs vegen fra bommen og inn. Så 1 tekse med 2 lam til Magne ved Strandbekken, OK. 1 tekse med 1 lam til Jan Ove rett nord for Kvolvdalen, OK. 1 tekse med 2 lam til Jan Ove og 1 tekse med 2 lam til Sveinung i Kvolvdalen, OK. 1 tekse med 2 lam til Hyttbakk i Næringtangen. 1 tekse med 2 lam til Sveinung mellom Kvolvdalen og Strandbekken, OK. 1 tekse med 2 lam til Magne ved Strandbekken, OK. Ellers stille og rolig.
2020-07-12 20:50:17
Arnhild
11.07: Grustaket -Seljebrystbekken - Flatmoteigen opp til lyslina, skrått til Hostostradaen, stien ned til Moveien. Bortsett frå tre søyer t Einar i grustaket og ei lengst nord i hogstfeltet over Moveien ingen sau å sjå.
2020-07-09 19:07:39
Kristin Lund Austvik
Gikk fra Krokbekken opp Hostostradaen til Hostoa og sørover, deretter vest ned mot Storlisætra. Så en del sau til Einar i hogstfeltet opp mot Hostoa. Ellers mye sau ved saltplassen NØ for Storlisætra til Einar og Ole Ingebrigt. Alt så ut for å være greit.
2020-07-08 20:23:58
Arnhild
Ei tikse m lam til Einar v Fosshaugen, ok. Ei tikse til Martin og ei til Sveinung v Torshaugen, ok. Gått Skogheim - Finnmoen - Storlisetra - Skogheim. To tikser m lam til Einar v Skogheim. Jaga opp sau ( 5-6 tikser m lam til Einar) frå nedre Storliløkkja og hatt att grinda mlm løkkene. 3 tikser m lam til Einar v lyslina, ok. Tre nye tikser t Einar m lam v Skogheim.
2020-07-01 21:45:24
KUR. Ingebrigt
01.07.22020. Fra oppi veien ovenfor Bakkenberg, Vangen - Svarttjønna - Seljebrystet og nesten opp til Hostoa. Sørover til ova Brua - retur nordover igjen ovenfor Krokbekken. En god del sau å se til mange forskjellige eiere, Martin - Sigrid - Sveinung - Magne. Kaldere vær og sauene er mere i bevegelse. Mye fin sau sjå!.
2020-06-27 17:52:56
Einar
Skogheim via Finnmoen til Storlisetra. Mye sau til Martin og Einar innafor. Gjelhaugen skrått med til Skogheim. Ingen sau. Jernbaneutgarden fra Byna til Brua. Ikke en sau.
2020-06-27 17:49:22
Arnhild
23.06: Rundt Krokbekken via Brua. To tikser til Einar i grustaket til Arnt
2020-06-26 07:03:41
KUR. Ingebrigt
Torsdag 25.06.2020. Fra skoglia sørom Tronshaugsetra - midtlies nordover, over Kalddalsbekken og ned på veien nordom Nyvoll. Sprett med sau til Tronshaug, 3 tekser med lam til Magne i veien ved Nyvoll. Etter å ha henta bilen, gikk over elva ved Nysetra, oppover til skogbandet mot Kvolvdalen. Sprett med sau til Arne Stig - Magne - Sveinung. Ok. Varmt.,
2020-06-23 21:55:31
Magne
23/6 20 Eriksæter - Grindskåren - Vangen En kveldstur for å jage de sauene som gikk rundt Eriksæter sørover,Gikk en tilsynsrunde i samme slengen. Var en del sau til Sveinung rundt seterstuggu i Grindskåren, men ellers så jeg ikke sau før jeg kom til Mitsætra, der var det ei til Sigrid og to til Sveinung. Kjempefint turvær.
2020-06-17 22:20:56
KUR. Ingebrigt
Parkerte ved Skogheim, gikk om Storlisetra - Gravdalen - Svarthattan - til sør om Øvre Grønntjønna, sau til Einar rundt Skogheim og rundt/ovenfor Storlisetra. Sprett med sau til Magne og Sveinung på trekk innover, øst for Svarthattan og i skoglia ved Grønntjønnan. Fine beiter.
2019-08-16 12:05:50
Arnhild
15.08: Grinda ved ferista ved Bruplassen var åpen, såg ikkje sau på jernbane/E6-sida. Gått Skogheim - Finnmoen - Storlisetra. Sette opp alle grinder på Storlisetra. Vidre opp stien til skogbandet, og nord til saltstein-depoet. Tømt depoet. Tilbake langs skogbandet, stien ned til Storlia og Skogheim. Sett sau til Einar, Martin og Magne. Veldig rolige, flytta seg nesten ikkje. Mye sau til Britt/Sveinung etter Seierdalen.
2019-08-14 18:02:53
KUR Ingebrigt
Fra Litjfossen, (Gammelgården), opplangs Galåa på nordsiden (Kviknesau her). Nordover i skogbandet til mellom Berstjønna og NordKleva. Sprett sau til Hallgeir og Ole Ingebrigt og Marianne. Ser ok ut med lammetallet. Retur lengre ut i skoglia. Lillinnsetvangen. Sprett med sau her også til Hallgeir og Ole Ingebrigt og litt til Marianne. Ok. Sau til Hallgeir og Ole Ingebrigt ovenfor dyrkingene. 2 tekser med lam til Marianne ovenfor hytta til Blokkli. Mye fine lam å sjå.,
2019-08-11 16:57:48
Magne
Fra Skåråvangen - fjellbande sørover til synner Gråhøa - langs Tinia ned til Skåråvangen igjen. Så en del sau, men det var bare Oppdals sau. Kjempe fint turvær
2019-08-09 20:41:25
KUR Ingebrigt
Torsdag 08.08.2019. Over dammen på Innerdalsmagasinet - Storbekken - Kviknebekken - Plogen - Kryssa over inne ved Bjørksetra, retur forbi Vollasetra - ned på nordsiden av Næringdalen - over Hestmoen til parkeringa ved Kalddalen. Sau til Sæter, 3 tekser med lam, (Kvikne) ved Storbekken, sprett med sau til Arne Stig fra Storbekken - Kviknebekken - Plogen. Ser ok ut etter merkinga. Sprett med sau hele turen fra Bjørksetra og ned langs Næringa, Magne - Sveinung - Arne Stig - Jan Ove. Ser ok ut etter markinga. 2 tekser med lam til Magne i bratta ned mot Inna mellom Innerdalsdammen - Parkeringa ved Kaldalen. Regnskurer og litt skodde.,
2019-08-05 12:42:52
Magne
4-8-19 Fra Klevsætra - Kvølvdalen - Vollsætra - Mjølktjøna - baksida av Innerdalshøa over til Piken.Satte i de siste saltsteinene i Kvølvdalsmunningen og Næringdalen. Så veldig lite sau i fjellet, men det begynner å bli tørt mange av bekkene var tørre. Alt virket OK Kjempefint turvær med sol fra skyfri himmel.
2019-08-02 11:56:25
Magne
1-8 -19 Vonbekken - Trevardan - saltsteinautomaten åva Piken - toppen av Innerdalshøa - nedat på nordsia av høa. Var ei tekse til Sveinung ved Hølbekken som manglet et lam (Bj nr 204) Ei tekse til Martin i nordkant av Innerdalshøa manglet et lam, men der var bjøllappen på innsiden, men ellers virket alt greit.
2019-08-01 19:01:49
KUR-Kristin
Gikk Hostostradaen opp på Hostoa og sørover til Grøntjønnan. Gikk videre rundt Svarthattan og nordover igjen i skogen via Gisnafallet tilbake til parkeringa. Så sau til Sigstad, Jan Ove, Sveinung og Einar. Alt så ut for å stemme med lammetallet.
2019-07-30 22:30:03
KUR Ingebrigt
Fra oppi veien til Vangen, gikk om Svarttjønna - oppover til Seljebrystet og nesten til Hostoa. Nedover, retning sør og opp for Brua, retur nordover igjen ovenfor Krokbekken. Sprett med sau til flere eiere, Magne - Myrbekk - Einar - Sveinung. Det begynner å bli mange fine lam. Ser rolig og fint ut.
2019-07-25 21:04:13
KUR-Kristin
Gikk fra Tysksætra opp Trolldalen og sørover fjellet til Kletten. Så mye sau til Marianne på veg opp og ned i skogen og sau til Magne og Kviknesau (Mjøen) like nord for Kletten. Ellers lite sau å se i fjellet. Alt OK.
2019-07-24 14:56:55
Arnhild
To tikser m tre lam i Grustaket. Gått Moeien frå Sølvbrystbekken til Finnmoen. To tikser m tre lam til Einar. Opp stien langs Gravdalsbekken. To tikser til Ivar Arne Hagen sør for bekken rett ned for høgspenten. Ei tikse m to lam til Einar nord for stien over høgspenten.Ved Isaksslåttene/Gravan: Ei tikse til Britt m to lam, ei til Martin m to lam, ei til Ivar Arne Hagen.På skrå over til saltsteinen under Litj-Hostoa. Fem søyer 11 lam til Einar v saltsteinen. Gått lia rett over skoggrensa til Hostostradaen, nedover den. O tikser og to lam til Einar i hogstfeltet nedanfor høgspenten, tre tikser og fire lam lenger ned.
2019-07-23 20:38:33
Magne
Kveldstur fra Grustaket til Tore - Hølet - stigen sørover til Trevardan - midtlis nordat Så ikke en eneste sau på tur sørover, gikk meg på tre sauer til Martin rett ut for Løvhaugan. Mulig det var for varmt så de lå rolig.
2019-07-22 18:53:40
Kristin Lund Austvik
Fikk ikke lagt inn rapport sist fredag da det var noe trøbbel med nettsida, så legger inn nå: Fredag 19.7: Gikk Otterstien opp mot Næringhøa og videre til Mjølktjønna og ned til Vollasetra, fulgte Næringdalen på returen ned til Nysætra. Så sau til Einar, Jan Ove og Sveinung i Næringhøa. Mye sau ved saltplassen nesten ved Vollasetra og nedover Næringdalen (Arne Stig, Sveinung bl.a.).
2019-07-17 17:21:12
Camilla/ Viktor
Turen gikk fra Krokbekken og opp til Hostolia. Så sau til Einar og Magne. Det virket rolig. 17.07.19
2019-07-17 14:07:03
Arnhild
Gått frå Brua. To søyer m lam til Einar litt nedafor Moveien. Fem søyer og 7 eller 8 lam til Einar i Hogstfeltet rett ovafor Moveien. Gikk opp til Tørhaugen. To søyer til Einar, ei til Magne rett øst for der Hostostradaen krysser hogstfelta. Nedatt over Langmyra og til Krokbekken, stien. To til Britt og ei til Magne m fem lam bak Torshaugen. To søyer og fem lam til Britt v Fosshaugen.
2019-07-10 19:57:54
Arnhild
Seljebrystbekken - Skogheim -Storlia - Litjhostoa. Mye sau på Storliløkkene. Ellers noe oppover stien og ved saltsteinen. Gjekk lia frå Litjhostoa nedatt til Seljebrystbekken. Ingen sau der. Sau til Einar, Sigrid og Sveinung etter Seierdalsveien.
2019-07-08 20:06:38
KUR Ingebrigt
Opp lia langs Gardåa, fra inntaket ved kraftstarsjonen ved Litjfossen. Sprett med Kviknesau høgd oppi Gardådalen. Gikk skogbandet nordover til nord for Berstjønna. Sprett med sau til Garlia. Retur i skogen om Lillinnsetra og ovenfor dyrkinga til Garlia. Mye sau til Garlia i området. 3 tekser med lam til Marianne ved Garlivangen og 2 tekser med lam til Sæter (Kvikne). Ser ut som sauen har det rolig og fint. Bløtt.,
2019-07-02 20:52:55
KUR Ingebrigt
Tirsdag 02.07.2019. Fra Klevsetra, mye sau til Arne Stig ved Klevsetra.Ok. Opp Kvolvdalen (forbi saltplassene) - Vollasetra til Bjørksetra. Gikk ned igjen Næringdalen til utgarden på Nysetra. Sprett med sau til flere eiere.Ok. Såg mye sau som beite rolig eller låg og kvilte i kikkerten, sør for Vollasetra og Bjørksetra, (på sør siden av Næringa)
2019-06-26 12:08:27
Arnhild
Gått jernbaneutgarden frå Brua til Gisna. Mykje ull (frå i fjorhaust?) nede ved utgarden ca 1 km frå Bruplassen. Vinterveileia meir eller mindre heile turen attende. Ingen sau, ingen bjeller. Ingen sau etter Seierdalsvegen heller.
2019-06-25 19:40:03
KUR-Kristin
Gikk fra Torshaugen opp ved Krokbekken og til Hostoa. Gikk til Seljebrøstbekken og Gjelhaugen før retur til Torshaugen. Så sau til Einar og Jan Ove, alt OK med disse.
2019-06-21 22:02:24
Arnhild
19.06-2019 Seljebrystbekken - Skogheim -Storlia - Finnmoen - Seljebrystbekken. Såg tilsammen 13 søyer med lam. 4 søyer 8 lam (et for mye) innate på nedre Storliløkkja. Grinda nede låst, men heng i stolpen m berre ein kjetting.
2019-06-21 21:57:26
Arnhild
15.06.-2019 Hostostradaen frå Krokbekken opp rundt Langmyra til krysset. Sørover Moveien mot Brua. Stien mot Krokbekken. INGEN sau i området den dagen.
2019-06-21 16:50:03
KUR Ingebrigt
Fredag 21.06.2019. Fra Gisna - Skogheim - Storlisetra. Skoglia nordover og ned mot høyspenten. 3 tekser med 2 lam hver til Einar S, ved Skogheim. 1 tekse med to lam til Sveinung ved Storlisetra.Området langs høyspenten til Svarttjønna, sprett med sau til flere eiere. Retur lenger ut i lia mot Krokbekken og langs Hostoraden. Sprett med sau til Einar sør om Krokbekken og langs Hostoraden. Ser ok ut. Bløtt i skogen i dag., God helg.
2019-06-14 21:40:09
Ingebrigt Storli
Fredag 14.06.2019. Fra Sagfossbrua, stien nordover forbi Øyavangen og nesten til Eriksetran. Mye sau til flere eiere, spesielt rundt Øyavangen. Skoglia sørover igjen midtveis, til mellom Klevsetra og Kvoldalen, mye sau til flere eiere. Retur i skogbandet til Kristendalsbekken. Sauen var veldig rolig. Mye fine lam å sjå. God helg.
2018-08-17 18:09:00
KUR Ingebrigt
Ble feil dag. Det var torsdag 16.08.2018. Ingebrigt.
2018-08-17 18:06:38
KUR Ingebrigt
Fredag 16.08.2018. Fra Klevsetra - Opp kvolvdalen over Næringhøa på nordhellinga, ned igjen Næringdalen. Sprett med sau, flere eiere. Ok. Ser en god dele fine lam. Ble igjenom bløt av regnet ja.,
2018-08-15 06:28:21
KUR Ingebrigt
Tirsdag 14.08.2018. Utpå dagen - ettermiddags runde fra Gisna - Skogheim - Storlisetra - Svarthattan. Sau til Einar - Magne og Sveinung. Ok. 3 tekser og 5 lam med lilla bjøllklaver, ( grønnmerker) ved Storlisetra.
2018-08-13 07:34:43
KUR Ingebrigt
Onsdag 08.08.2018. Fra ovenfor Bakkenberg, Vangen - Svarttjønna. Kryssa skoglia sørover ovenfor Krogbekken til mellom Skogheim og Storlisetra. Sprett med sau til flere eiere. Ser ok ut. Søndag 12.08.2018. Ettermiddag / kveldstur fra nord for Garlia (Nåverdalsbrua) LItjinnsetsetra - Berstjønna. Sau til Marianne - Hallgeir/Ole Ingebrigt og Kviknesau., 3 stk elg i skogbandet sør for Berstjønna. Ok.
2018-08-12 20:36:51
Magne
Næringhøgda - Stororkelhø område Så noen noen sauer til Sveinung og meg, ellers var det en god del sauer i fjellet. Alt virket veldig rolig. Kom faktisk noen snøfyner.
2018-08-03 07:21:46
KUR Ingebrigt
Onsdag 01.08.2018. Fra Nyvoll - Opp langs Næringdalen til mellom Vollasetra og Bjørksetra. Nordover til Mjølktjønna og Næringhøa. Ned igjen Kvolvdalen. Sprett med sau til flere eiere på hele runden. Ser ok ut. Ser det siste regnet har gjort godt for beitet. Lammene vokser no.
2018-08-01 16:42:47
Arnhild
Gisna-Skogheim-Litj-Hostoa-Isaksmyrene- Gravdalen-Finnmoen-Gisna. Sett sju tikser og 13 lam mlm grustaket og Litj-Hostoa t Einar. 2 +3 til Einar og 2+3 til Britt v nedste saltstein. Spæl m tre t IAHagen mlm saltstein og Gravdalen. 1+2 t Jan Ove sør for Gravdalen v Hattan. 3+ 7 nye til Einar v grustaket.
2018-07-30 14:59:47
Einar
29.07: Gått jenbaneutgarden fra Brua til Gisna. Ei tikse m grønne merker og kvit/grå klave ved Brua, ellers ingen sau å se. Utgarden ok. Vatn i alle bekker no. Skogheim: fire tikser til Einar ei til Jan Ove mlm Byna og Skogheim Ok
2018-07-29 17:39:19
Magne
29-7 18 Eriksæter - Øyavangen - Hølet - øver stigen norover Lite sau å se, to til Sveinung og to til meg nordom Botenvangen, to til Jan Ove i Hølet. Alt stemte etter merkingene.
2018-07-26 22:48:24
KUR Ingebrigt
Onsdag 25.07.2018. Parkerte ovefor Bakkenberg, Gikk i området Vangen - Svarttjønna - til vest for Eriksetran. Sprett med sau til Myrbekk / Magne / Sveinung. Ok. Torsdag 26.07.2018. Ettermiddags / Kvelds tur - retur fra Litjfossen nordover Fossmarka / Garlimarka i skogbandet til Berstjønna. Sau til Mjøen/Solem og Sæter nord for Litjfossen. Såg ellers sprett med sau til Hallgeir/Ole Ingebrigt og Marianne nordover.Ok. Hørte lite med bjøller ellers, men det var veldig varmt så sauen låg nok rolig.
2018-07-22 15:25:52
KUR Ingebrigt
Fredag 20.07.2018. Kjørte rundt. Fra Pikhaugsetran - nordover på vestsida av Næringhøa. Mye sau å sjå. Forskjellige eiere. Rundt på nordsida av Næringhøa, retur på østsida, såg utover mot Bjørksetran. Mye sau. Forskjellige eiere. Ser en del fine lam. Ok.
2018-07-21 14:51:41
Einar
Gått jernbaneutgarden frå tunnell-taket til ferista v Brua, fordi mange har vore på feil side av gjerdet. Ingen hull i gjerdet, med er dårlig rundt pukkverket. Skåret ned en del tre som lpg over gjerdet. Sett ei texe t Jan Ove på tunnell-raket, ei til meg nesten ved Brua.
2018-07-21 14:40:38
Einar
Gått jernbaneutgarden frå tunnell-taket til ferista v Brua, fordi mange har vore på feil side av gjerdet. Ingen hull i gjerdet, med er dårlig rundt pukkverket. Skåret ned en del tre som lpg over gjerdet. Sett ei texe t Jan Ove på tunnell-raket, ei til meg nesten ved Brua.
2018-07-18 12:50:59
Arnhild
Gått frå Krokbrkkveien Seierdalen til Bruaplassen, opp til Moveien. Tre søyer seks lam i hogstfeltet over Moveien. To søyer fire lam over lyslina i samme teig. Ned att Hostostradaen til Krokbekken.
2018-07-15 21:12:34
Magne
15-07 - 18 Vonbekken - Trevardan - Innerdalshøa - Synner Grønntjøna Så noen sauer til Jan Ove og Svvenung alt virket veldig rolig. Var faktisk vaten i de fleste bekkene jeg passerte.
2018-07-14 21:13:12
KUR Ingebrigt
MANDAG 09.07.2018. Fra norda Garlia - Litjnnsetsetra - Berstjønna - NordKleva. Retur sørover igjen i skogbandet. 5 tekser med lam til Marianne nord for Litjinnsetsetra. Ok etter merking. Trefte ikke på sau før ved utgarden til NordKleva. 2 Tekser med Lam til Marianne der. Ok. 3 tekser med lam til Garlia i skogbandet rett opp for Litinnsetsetra. Ok. Hørte mye bjøller i skogen lenger sør. FREDAG 13.07. 2018. Ettermiddag - kvelds runde. Tur retur Klevmarka - Tysksetran. Sprett med sau til Marianne. Såg ok ut. (Mye mygg og knott.,) Etterpå, - Fra Tysksetran - til sørom Stortjønnvollen. Sprett med sau til Marianne og 2 tekser med lam til Magne. Ok .
2018-07-14 09:15:01
Magne
13-7 18 Granholte Var ikke en enest sau å se.
2018-07-11 11:35:34
Arnhild
Frå Finnmosetra stien langs Gravdalsbekken. Hørte et par bjeller på tur opp, men greide ikkje å finne sauene. Fant ein godt brukt sti frå Gravdalen til Jelhaugen. Ei søye til Einar på nederste Storliløkkja, ei nedanfor. Bra m vatn i Gravdalsbekken, ellers tørt.
2018-07-04 18:05:15
KUR Ingebrigt
Mandag 02.07.2018. Fra Gisna - Skogheim - Storlisetra 4 tekser med lam til Sigstad Skogheim og Storlisetra. Skoglia oppunder Seljebrystet på nordsida, nordover til Svarttjønna, 3 tekser med lam til Jan Ove. Retur ned for høyspenten. Såg og hørte lite sau. Låg nok rolig i varmen. Tørt. Onsdag 04.07.2018. Fra Klevsetra opp Kvolvdalen, sprett med sau her, som låg i skyggen (Magne - Arne Stig og Sveinung). Gikk på sørsida av Næringhøa, og sør om mjølktjønna. Sprett med sau sørover her. Forskjellige eiere. Retur over på nordsida av Næringhøa og ned. 2 tekser med lam til Magne her. Ok. Det er nok mere sau i området, men det er varmt og tørt så dem ligg nok mye i skyggen på dag tid. Vanskelig å få øye på.
2018-06-27 17:44:54
KUR- Kristin
Gikk fra Erikssætra opp i Hostoa og Svarthattan. Så sau til Jan Ove og Sveinung langs Kristendalsbekken. Lite sau å se ellers i varmen. Alt OK.
2018-06-22 20:08:04
Arnhild
20.06: Frå Sølvbrystbekken. Gjekk opp Flatmoteigen frå Moveien, lyslina til Hostostradaen. Såg tre søyer der, og hørte ei bjelle. Opp Hostostradaen til Hostoa, skrådde nedom Litjhostoa til den nordligste saltsteinen. Ned til Skogheim, Moveien tilbake til Sølvbrystbekken. Ikke mer å sjå. Tørt, lite vatn i bekkene.
2018-06-20 17:26:00
KUR- Kristin
Gikk fra Bakksetra og opp langs Kristendalsbekken til Vonbekken, Grøntjønnan og Svarthattan. Så en del sau til Myrbekk hele vegen og 1 tekse med 2 lam til Eithun ved Kristendalsbekken og 1 tekse med grønne øremerker og lilla klave i fjellbandet ved Kristendalsbekken. Alt så ut for å være i orden.
2018-06-17 16:23:51
Magne
17-6-18 Grustaket til Tore - Synner Grønntjøna - Grønlia - Gravdalen Var en del sau til Sveinung der Krestendalsbekken svinge norover, ei tekse til Sigri og ei til Jan Ove oppi Høle ellers så jeg ikke sau.
2018-06-16 19:23:23
KUR Ingebrigt
Torsdag 14.06.2018. Fra ovenfor Bakkenberg - Vangen - Svartjønna - sørover til rett opp for Eriksetran. Sprett med sau. Ok.
2018-06-11 11:58:22
KUR Ingebrigt
Torsdag 07.06.2018. Fra Gisna - Skogheim - Storlisetra. Skogbandet nordover til litt nord om Krogbekken. Sprett med sau til Sigstad. Retur i skogen tilbake til Gisna. Hørte en god del bjøller som beitet rolig. Ingebrigt.
2018-06-10 17:30:32
Magne
Bjørksætra- Mjølktjøna- Kvølvdalsmunningen- Vollsætra To teksa til Sveinung nord for Måktjøna, fem teksa til meg mellom Kvølvdalsmunningen og Næringdalen. Det var alt jeg så, ellers var det en kjempefin dag i fjellet.
2018-06-10 09:15:14
Magne
9/6-18 Kvølvdalen! Lite sau å se,alt virket ok
2017-12-09 06:19:23
Tore K
Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters for å gjøre seg fete, og alle tre het de Bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss som de skulle over, og under den broen bodde et stort, fælt troll, med øyne som tinntallerkener og nese så lang som et riveskaft. Først kom den yngste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen. "Hvem er det som tripper på min bro?" skrek trollet. "Å, det er den minste Bukken Bruse. Jeg skal til seters for å gjøre meg fet", sa bukken, den var så fin i stemmen. "Nå kommer jeg og tar deg", sa trollet. "Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten, jeg. Bare vent litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større." "Javel, så gå da, " sa trollet. Om en liten stund kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen. "Hvem er det som tripper på min bro?" skrek trollet. "Å, det er den mellomste Bukken Bruse som skal til seters for å gjøre seg fet", sa bukken; den var ikke så fin i stemmen, den. "Nå kommer jeg og tar deg", sa trollet. "Å nei, ta ikke meg. Bare vent litt, så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større." "Javel, så gå da", sa trollet. Det gikk en stund, og så kom den store Bukken Bruse. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen; den var så tung at broen både knaket og braket under den! "Hvem er det som tramper på min bro?" skrek trollet. "Det er den store Bukken Bruse", sa bukken, den var så grov i stemmen. "Nå kommer jeg og tar deg", skrek trollet. "Ja, kom du! Jeg har to horn som spyd, med dem skal jeg stikke ut øynene dine! Jeg har to store kampesteiner, med dem skal jeg knuse både marg og ben!" sa bukken. Og så sprang den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo i stykker både marg og ben, og stanget ham utfor fossen. Så gikk den til seters. Der ble bukkene så fete, så fete at de nesten ikke orket å gå hjem igjen, og er ikke fettet gått av dem, så er de det ennå.
2017-08-31 19:05:13
Magne
Bjørksætra-Vollsætra-Kvølvdalen-Mjølktjønna Mye sau i fjellet, særlig på floen mellom Falkhøa og Stororkelhøa og i Vesleorkelhøa. Manglet noen lam, men ellers virket det rolig. Håper at ikke jerven får gjøre for stor skade.
2017-08-26 07:53:23
Kur Ingebrigt
Torsdag 24.08.2017. Fra Klevsetra, Kvolvdalen,( 2 stk elgokser.) Rundt Næringhøa på sørsida, sprett med sau til forskjellige eiere, 37 stk rein på nordøst sida av toppen av Næringhøa.
2017-08-17 21:53:55
KUR - Ingebrigt
Torsdag 17.08.2017. Kjørte til veien inn til Pikhaugsetra. Nordover på vestsida av Næringhøgda nedover mot Langvelldalen, mye sau til mange forskjellige eiere. Retur over høyeste Næringhøgda forbi tjønnan der. Såg mye sau i kikkerten på østsida og utover mot Bjørksetra. (Mye vind i fjella).
2017-08-15 16:09:12
KUR- Kristin
Gikk i skogliene fra Erikssetra, i området Hostoa/ Seljebrystet. Såg sau tilhørende Einar og Magne. Alt virket å være i orden.
2017-08-11 17:47:45
KUR - Ingebrigt
Tirsdag 08.08.2017. Fra Gisna - Skogheim - Storlisetra. Sau til Sigstad og Eithund, ( 4 tekser med lam,ok). Gikk skoglia/skogbandet nordover til rett opp for Krogbekken, ca 15 stk sau til flere forskjellige eiere. Ok. Retur tilbake til Gisna mellom / langs - sykkelsti / høyspentlinja. Sprett med sau, ca 18 stk. Ok. Myrbekk, Hyttbakk , Stuen, Sigstad. Fredag 11.08.2017. Fra Klevmorka - Ovenfor gjerdinga til Kleva - Fulgte skoglia ovenfor veien til rett inn for Gruvhøla i Innsetlia, retur i skogbandet til rett nord for Tysksetran. Trefte på sau til Dolpen på flere forskjellige plasser, ca 20 stk tilsammen, Ok. 4 tekser med 7 lam til Sæter (lilla klaver) på Kvikne i Klevmorka. 3 tekser med 6 lam( pels med hvite klaver??, rett opp for Kleva)
2017-08-03 06:52:41
KUR - Ingebrigt
Onsdag 02.08.2017. Kjørte Orkelsjøveien, parkerte og gikk opp mot sørsida av Næringhøgda, utover til nesten til Bjørksetra, Mye sau til mange forskjellige eiere. Til nordsida av Næringhøgda, såg mye sau nordover mot Langvelldalen. Begynner å bli mange store fine lam.
2017-08-02 15:44:23
Arnhild
Gått Skogheim-Storlia. Ingen sau i stien. Frå Storlia rett sør til Gravdalen, ned til Finnmoen, til Skogheim. Sett totalt 7 søyer til Einar m lam, ei til IAHagen m lam. Fra grustaket opp Flatmoteigen til lyslinja, mot Tørhaugen, ned på Moveien tog til grustaket, IKKE EN sau å sjå.
2017-07-31 22:01:49
KUR - Ingebrigt
Mandag 31.07.2017. Fra Sagfossbrua - Kristendalsbekken (mye sau ved saltsteinen) Løvhaugan - Synner Grønntjønnan (ingen sau) Skoglia sørover til sørøst for Plassetra, mye sau her, mange forskjellige eiere. Retur over Næringhøa ( 8 spælsau med blåe klaver ved varden) såg sprett med sau i kikkkerten på østsida av Næringhøa ned mot skogbandet på tur tilbake. Ok.
2017-07-26 22:38:17
Vegard Haarr
Kveldstur sagfossbrua te Øyavangen opp etter stigen på yttre stendalsegga nedat te sagfossbrua, sau te oss på Øyavangen alt ok!
2017-07-24 16:25:53
KUR- Kristin
Gikk fra Tysksetrinopp mot Skjeftliseggbekken og Tverrfjellet og tilbake nedi dalen. Sau til Marianne og Magne, ei tekse med to lam til Bjørsagård (Kvikne) ved Skjeftliseggbekken. Alle lammetall så ut for å stemme.
2017-07-21 19:32:37
Magne
21-7-17 Eriksæter - Vangen - Gindskåren Lite sau å se før jeg kom til Grindskåren, der var det 3 tekser til Sveinung alt stemte. Nesten for varmt til å gå tur.
2017-07-19 16:24:49
Arnhild
Gått Sølvbrystbekken - Skogheim - Storlia - Gravan - Hostoa - Hostostradaen - Sølvbrystbekken. Sett sau til Einar i Storlimarka, ved Litj-Hostoa, i hogstfelta nord for Gisna, og i grustaket.To tikser til Sveinung og Britt ved saltsteinen sør for stien opp frå Storlia. Ei tikse til Sveinung og Britt ved Fosshaugen. Fire-fem til Ove ved Karenhaugen.
2017-07-18 22:36:26
KUR - Ingebrigt
Parkerte ovenfor Bakkenberg. Gikk i Området Vangen - Svarttjønna, sprett med sau. Ok. Skogen sørover til opp og sør for Eriksetran, retur forbi høyspent linja ovenfor Krokbekken. Sprett med sau. Ok.
2017-07-12 21:37:20
KUR - Ingebrigt
Tirsdag 11.07.2017. Fra Litjfossen - skogen nordover ovenfor Garlia, Kviknesau ( mye av dem rett opp for kraftstasjonen) og sau til Ole Ingebrigt nord om Fossen.. (3 tekser med lam) Trefte på sau til Marianne og Kviknesau rundt Lillinnset-setra. Skogen vidre til mellom Kleven og Tysksetran. 4 tekser med lam til Marianne i området her. Retur i skogbandet/fjellet sørover igjen. Trefte ikke på sau før innpå fjellet, rett opp for Lillinnset-setra. ( Marianne og Kviknesau her, ca 15 stk tilsammen). 4 stk kvikne tekser med lam i skogbandet rett opp for Fossen. OK. Ser det er kraftige sau stier som kommer sørfra Gardåa , og i skogbandet, så det er nok en del Kvikne sau som bruker en del av dette området .
2017-07-08 08:59:53
Magne
Fredag 7/7 - 17 Grustaket til Tore - Gravdalen - Grønlia - Grøntjønan - Hølbekken Lite sau å se men det jeg så var greit.
2017-07-06 07:21:09
KUR - Ingebrigt
Onsdag 05.07.2017.Fra Nyvoll, opp Næringdalen, sprett med sau, ok. Bjørkåssetra, Vollasetra,sprett med sau, ok. Retur nordover og ned Kvolvdalen, 3 tekser med lam. Ok. Ingebrigt.
2017-07-05 15:41:15
Magne
Vonbekken - Trevardan - Piken Ikke en sau å se i fjellet. Så to sauer på hjemtur og det var ok.
2017-07-05 15:41:13
Magne
Vonbekken - Trevardan - Piken Ikke en sau å se i fjellet. Så to sauer på hjemtur og det var ok.
2017-07-05 14:12:03
Arnhild
Sett fire tikser der Hodtostradaen krysse lyslinja. Ei av disse var antakelig Sveunung si, resten Einar sine. To tikser til Magne og ei til Einar sør for Hostostradaen ca 500 m nedenfor saltsteinautomaten. To til Einar i omtrent samme høgde ved Sølvbrøstbekken.
2017-06-28 14:15:15
Arnhild
Gått Skogheim - Storlia - Gravdalen -Litjhostoa - Hostolia på skrå nord til der Flatmoteigen krysser lyslina. Moveien til Skogheim. Mye sau til Einar. Ei til Sveinung rett opp for den søndre saltsteinen. Tomt på Gravdalen. Seierdalen: to tikser m lam til Sveinung v 4H-lavvoen, tre m lam til Ove ved Karenhaugen.
2017-06-28 14:15:11
Arnhild
Gått Skogheim - Storlia - Gravdalen -Litjhostoa - Hostolia på skrå nord til der Flatmoteigen krysser lyslina. Moveien til Skogheim. Mye sau til Einar. Ei til Sveinung rett opp for den søndre saltsteinen. Tomt på Gravdalen. Seierdalen: to tikser m lam til Sveinung v 4H-lavvoen, tre m lam til Ove ved Karenhaugen.
2017-06-28 07:01:28
KUR - Ingebrigt
Tirsdag 27.06.2017. Fra Stortjønnvollen sørover midt i skoglia til Bustadlia til sør om Nyvoll. Skogbandet nordover igjen til nord for Stortjønnvollen. Sau til Marianne ved Stortjønnvollen, 3 tekser med lam til Tronshaug i skogbandet ovenfor Nyvoll. Ok.
2017-06-26 16:08:18
Arnhild
Gått jernbaneutgarden Bynabrua-Brua. Fjerna nokre tre som låg over gjerdet, og lagt i litt over dei største bekkane. Sett eintikse m lam, ok.
2017-06-24 21:47:32
Sveinung og Britt
På tur te Bjørksetra i dag, så 2 texer og lam til oss i Litjorkelhøa sammen med ei te Jan Ove så ellers 4 texer til Magne og noen til oss på Bjørksetra spikra på grinda for døra på gammel husa. Lite sau inn i høgfjellet litt tidlig der ennå, en god del sau nedover mot Vollsetra. Er nok bedre beite litt lengre ned ennå.
2017-06-24 14:40:39
Svein Erik Morseth
Gaupe observert på Granholtet torsdag kveld og fredag morgen.
2017-06-21 21:26:08
KUR - Ingebrigt
Onsdag 21 juni 2017. Fra grustaket ved Gisna - Skogheim - Storlisetra, mye sau til Sigstad, 2 tekser med lam til Sveinung - Skoglia nordover nesten til Krokbekken - retur mye etter Hostostradaen. Sau til Sigstad og Sveinung ( 3 tekser med lam) Ok.
2017-06-18 21:00:21
KUR - Ingebrigt
Fredag 16 juli - 2017. Fra Sagfossbrua - Kristendalsbekken og sørover til sør om 2 vardan. Mye sau, løfta opp saltsteinautomater. Innover til på vestsida av Grønntjønnan, skogbandet nordover til nesten på Eriksetran. Stien/veien sørover til Sagfossbrua på returen.. Mye sau. Ok. Fine beiter.
2017-06-18 19:14:37
Magne
18/06-17 Kvølvdalen - Vollsætra Mye sau i Kvølvdalen og alt virket veldig rolig, kunne passere dem på 70-80 meter uten at de reagerte. Lite sau å se i fjellet. Kjempe vær lite sol men helt vind stille.
2016-09-05 09:12:03
Ove
2. og 3. september To dager på Granholtet. Texe og to(?) lam observert helt i nordenden av holtet, De var svært lettskremt. Jeg så de på 150 meters hold over ei hogstflate, men da stakk de også. Fikk ikke sett merke. Ellers ingenting bortsett fra de som går omkring Seierdalsveien.
2016-08-05 11:52:16
Ove
11/6 og 12/6: Storlisætra og omegn. Mange sauer der da, Sigstad og egne. 17/6, 21/6, 27/6, 5/7 og 18/7: Gisna og Hostolia. Rolige forhold, sett en del sau alle dager, alle Sigstad. 3/8: Storlisætra, Ryphøa, Gravdalen. Ingen sauer å se over tregrensa. Noen i Gravdalen (Magne) ellers en del rundt Storlia og Skogheim (Westmann). Gikk et av Magnes lam sammen med texe og tre lam som tilhører Einar mellom Storlia og fjellet. Så ingen mortexe i nærheten. Rune og Ingrid gikk opp Langvelldalen og opp i Hattan. Så mye sau, men itjnå muffens.
2016-08-01 15:40:39
Ole Ingebrigt
29.07.16 Gikk fra Garlia mot Nåverdalen mellom høyspenten og Rv3. Så ei tekse med to lam til Mjøen-Solem. Kom til Klevveien, gikk innom Garlivangen og videre opp til mobilmasta. Ved masta gikk det ei tekse med to lam til Marianne. Gikk hjem igjen i høgde med Krokløa. Ikke en sau å se. Da jeg var nesten hjemme igjen, så jeg 7 tekser som tilhører oss. Alt i orden med de få jeg så.
2016-07-25 17:18:37
Magne
Grustaket til Tore-Løvhaugan-Grønlia-Gravdalen. Var ikke så mye sau jeg så, men alt jeg så stemte etter merkingene. Virket veldig rolig.
2016-07-19 15:26:25
ArnhildG
6 tikser til Einar og ei til Jan Ove i grustaket på Gisna. Gikk opp Flatmoteigen og fulgte Seljebrysrbekken oppover. Ingen sau før tregrensa, der bar ei til Sveinung. 8 tikser til Einar like nord for Litj-Hostoa, ei på stien rett nedafor, og minst ei ved saltsteinen. Tre tikser til Einar, ei til Jan Ove, ei til Sveinung ei til Ivar Arne Hagen og ei til (gul reim, gul klave, find-my-sheep-sender) i tregrensa ved sørøstre saltstein. Fulgte Jan Ove og Sveinung si til det haller mot Innerdalen ved Gravdalen. 4 tikser til Einar et par hundre meter sør for gjerdet i Storlia, ei til nede i vegen mot Finnmoen. To tikser ved kommunegrensa i Movegen. Ser greit ut m lam
2016-07-14 18:29:05
Einar
Gått fra Bynabrua til Gisna langs jernbanen. Et stort tre har falt over gjerdet så det er flatt, men treet tetter gjerdet. Skal skjære ned treet og sette oppatt gjerdet. Såg tre søyer m lam, alt OK.
2016-07-10 23:07:17
Ole Ingebrigt
10.07.16. Gikk fra litjfossen kraftstasjon og oppover fosslia til saltsteinen lengst sør. Der gikk det 8 tekser med lam til Mjøen-Solem og 1 tekse med lam til Bjørsagård. Gikk videre i fjellbandet til saltsteinen lengst nord. Der var det 3 tekser med lam til Marianne. Fortsatte mot Bergstjønna, sørøst for den var det 2 tekser med lam til Marianne. Lammetall stemte i forhold til merking. Gikk da mot Nåverdalen og videre sørover midt i lia og hjem til Garlia. Ingen sau å se på siste etappen, men hørte lyden av bjeller på avstand. Martina og Sylvia gikk fra Gammelvangen og til Krokløa, der så de 2 tekser med lam som tilhørte oss.
2016-07-10 23:07:00
Ole Ingebrigt
10.07.16. Gikk fra litjfossen kraftstasjon og oppover fosslia til saltsteinen lengst sør. Der gikk det 8 tekser med lam til Mjøen-Solem og 1 tekse med lam til Bjørsagård. Gikk videre i fjellbandet til saltsteinen lengst nord. Der var det 3 tekser med lam til Marianne. Fortsatte mot Bergstjønna, sørøst for den var det 2 tekser med lam til Marianne. Lammetall stemte i forhold til merking. Gikk da mot Nåverdalen og videre sørover midt i lia og hjem til Garlia. Ingen sau å se på siste etappen, men hørte lyden av bjeller på avstand. Martina og Sylvia gikk fra Gammelvangen og til Krokløa, der så de 2 tekser med lam som tilhørte oss.
2016-07-06 07:25:42
KUR- Kristin
Området Kristendalsbekken- Grøntjønnan. 1 tekse+2 lam (jan ove), 2 tekser med hvert sitt lam (Sveinung) her, alt stemte med lammetall. Lite sau å se innover. Tok en liten runde lenger ned i skogen i området Midtsætra: 3 tekser uten lam (sveinung), 1 tekse+ 1 lam (Magne)- alt stemte med lammetall. Mye storfe med hvite og røde klaver på ei hogstflate her.
2016-07-05 08:15:16
Magne
4/7-16 Var en tur på Granholte, så ikke en eneste sau, håper det fortsetter slik.
2016-06-29 17:10:29
Arnhild G
29.6: Gjekk stien frå Brua til Movegen, Movegen nordover til Hostostradaen såg 1+1 til Magne ved den ubrukte saltsteinsautomaten i Hostostradaen, 1+2 til Einar, høyrde minst tre bjøller til. Gjekk lia utove til Litj-Hostoa, hørte og såg sau men ikkje kven sine. 2+4 til Magne på ein knatt søraust for den nordlegste automaten vår. 2+2 til Ein ar mellom dei øvre saltsteinane. Mykje sau på øvste Storli-løkkja, alt Einar sine. 3+6 lenger nede i stien og 2+6 ved grinda i Skogheim, Einar sine. Gjekk Movegen om Krokbekken attende utan å sjå meir.
2016-06-26 23:50:15
Magne
26/6-16 Mesæterlia-Vangen-Bakkenberg-Eriksæter Så ikke en eneste sau,men kvigene til Oddmun på Mesætra.
2016-06-24 07:21:36
KUR- Kristin
Gikk opp ved Kristendalsbekken igår. Mye sau fra Myrbekk og Hyttbakk i skogen. Lite sau å se lengre opp mot Næringhøa og Langvelldalen. Antall lam stemte bra med merking av de jeg kunne se.
2016-06-19 18:11:04
Einar S og Arnhild G
12.06-16 Gått jernbaneutgarden Bynabrua-Seierdalen. Sett seks søyer med lam helt nede ved gjerdet. Alt ok.
2016-06-19 18:04:19
Arnhild G
15.06-16: Gått Gisna-Hostostradaen-Hostoa- Gravdalen- Litjhostoa- Storlia- Skogheim-Gisna. Sett tre tomsauer til Jan Ove og Inger Hilde i skogbandet nordvest for Gravdalen. Sett totalt 17 våre søyer med lam, alt ok.
2015-08-20 20:21:20
Sigrund
Tilsynsturen starta ved Kattuglebakken via Bjølstadhyttene og videre innover langs Skjeftliseggbekken. Sørover Tverrfjellet til enden av Lerdalen. Derfra videre til toppen på Kletten og en runde sørover og nordatt til grensa og nedover til sørenden av Stortovdalen og nordover den og videre til hyttene der jeg starta. Såg 1 sau ved saltsteinen ovafor Kalltjønnan.Såg 1 tekse med 2 lam til Sæter nedom toppen. 1 voksen med 2 lam til Arne Stig og 2 voksne og 2 lam (mangla 1) i Stortovdalen til oss.Grønt og frodig der. Men hvor er sauene? Såg ikke flere på turen. Flott turvær.
2015-08-18 22:26:46
KUR Ingebrigt.
Tirsdag 18.08.2015. Fra Sagfossbrua - Isakslåtten - Grønntjønnan - Mjølktjønnan - såg mot Bjørksetra - Vollasetra - retur på øst sida av Næringhøa - kryssa øverst i Kvolvdalen - og skogbandet nordover igjen. Sprett med sau til forskjellige eiere på hele runden, mye sau som låg høyt oppi i Næringhøa på vest sida. Det begynner å blir en god del fine lam å sjå.
2015-08-17 07:55:35
KUR Ingebrigt.
Fredad 14.08.2015. Fra Gisna - Skogheim - Storlisetra - Gravdalen - Gikk mye av skogen tilbake til Gisna. 5 tekser med lam til Sigstad - 2 tekser med lam til Stuen (manglet ett lam der), 2 tekser med lam til Magne ved gjerdinga ved Gisna. OK.
2015-08-14 09:21:00
Sigrund
I går kveld en runde i Bustadmorka. 1 tekse med 2 lam(fine) til oss. Ellers ingen bjeller å høre. Varmt og mye mygg og knott.
2015-08-09 23:21:22
Linn Elin og John Sivert
Gikk fra mærkessætra opp mot grajelfjellet inn til iltjønna opp mot småtjønninj gjennom fagerlibygda,opp på ilfjelltoppen ned mot nordvestsiden mot slettesberget og ned til kroktjønna og tilbake til mærkessetra. John gikk fra hurrundsjøen opp mot skruen,og ned fra skruen og gjennom hessdalen og inn mot iltjønna. Rolige dyr. Jon og Jan Ivar sauer vi så. Møtte noen veldig tamme dalasauer :-)
2015-08-09 19:25:32
KUR Ingebrigt
Lørdag 08.08.2015. Opp kvølvdalen, Vollasetra, Bjørksetra og opp i Næringhøa en tur, gikk ned igjen Næringdalen. Mye sau til forskjellige eiere å se på hele runden.OK.
2015-08-06 16:39:32
KUR- Kristin
Gikk opp Holbekken idag. 1 tekse med 2 lam (Myrbekk) ved saltsteinen ved bekken- alt OK. Ved saltsteinen vest på Næringhøgda: 3 tekser med 2 lam hver (gule klaver, gule bjøllelapper, grønt høyre øre bak og fram, gult bak i venstre øre, men ett av lammene hadde blått øremerke bakpå venstre øre (nr. 50113). Lengre sør på Næringshøa var det mye sau å se i kikkerten. Alt så ut for å være i orden.
2015-08-02 21:17:17
Sigrund
Lørdag 1. Aug. gikk Marit tilsynstur. Bustadlia og sørover til Lerdalen. Mye sau til oss innover hele Lerdalen og opp til Kletten. Alt ok. Såg også sau til Jan Ove, Magne, Mjøen/Solem og Tronshaug. Noen til oss på tur nedatt i enga og ved veien. Rolig beiting og en trivelig tur sammen med hundene. Flott turvær. 3 stk. rein oppi Kletten.
2015-07-31 22:46:52
KUR Ingebrigt.
Start fra Litj-Fossen - skogen nordover til Litinnset-setra - snudde opp for Kleven - skogbandet tilbake til Gardådalen. Trefte på en del sau til Marianne ved Litinnset-setra (5 tekser + lam), sau til Mjøen-Solem lengre nord. Sprett med sau til Marianne og Mjøen-Solem i skogbandet(4 tekser+ lam) opp for Berstjønna. ( 6 tekser + lam) til Mjøen - Solem i Gardådalen. OK.
2015-07-26 19:00:43
Sveinung og Britt
Liten tilsyns runde i Synnersetra. Tjuvlia opp Litj-dalen 7 texer i litjdalen alt ok veldig bløtt. kjørte til Klevsætra gikk liten runde der så texe 63 til Magne (2 fine lam) .
2015-07-25 00:17:06
Magne
Vonbekken - Trevardene - Piken Mye sau til Jon Ove fra Hølbekken og sørover. Ei tekse til Jan Ove og ei til meg manglet et lam, ellers stemte det. Sauene var mye uroligere i dag en da jeg var på tilsyn sist. Kjempefint turvær.
2015-07-24 19:00:31
Ove
Gisna - Skogheim - Storlisætra - Ryphøa - Gravdalen sammen med Ingebrikt i dag. Lite sau å se. Texe, tilhørende Einar, som skulle ha tre lam, observert med to ved Skogheim. Ellers samsvar texe-lam. Var også ute mandag 20. og onsdag 22. omkring Gisna, uten spesielle observasjoner.
2015-07-22 19:56:43
Sigrund
Tilsynstur etter melding om ulv i " nærområdet". Bustadmorka - over Vonmyrshaugan- tilbake over Kuhaugen. Derfra såg jeg 2 tekser og 4 lam (blå klave) nord/opp. Kryssa lia sørover og gikk til saltsteinen ved Lerbekken. Der var noen sauer til oss og 1voksen uten lam(blå sløyfe) til Mjøen/Solem. Alt stemte. Videre nordover enga og til Bustaden. Såg noen tekser med lam til oss. Alt ok. Fint turvær😀
2015-07-18 14:53:31
Vegard
Gikk Håkkåsætra- Koiohaugen- fjellbandet. Lite sau, alt ok.
2015-07-17 19:22:48
Sigrund
Tilsynsrunde idag. Fra Nyvoll opp enga og til fjells sør for Lerbekken og ovanfor Kalltjønnan og til toppen av Kletten. Videre til Skarvtjønnan og nedatt isørenden av Todalen og sørover til Bustadhøgdan og nedatt til Bustaden. En del sau i fjellbandet og noen spredt innover fjellet. Alt stemte med lammetall. En kjempeflott dag i fjellet 😎
2015-07-15 20:28:27
KUR Ingebrigt
Fra Kvikne sida - Inntaket ved Litj -Fossen, Fossmarka - Garlimarka høyt oppi, mot Kleven.2 stk Kvikne tekser med lam og 3 tekser med lam til Marianne ved Litinnsetsetra,ok. Retur fjellet sørover igjen, ned igjen langs Galåa. Såg ikke sau i fjellet. Trefte på Kvikne sau høyt oppe i Galå - Galåtangen.
2015-07-15 16:23:40
KUR- Kristin
Gikk fra Bustaden og nordover til Stortjønna, krysset Inna og gikk langs Kristendalsbekken til Holbekken og over til Bustaden igjen. I lia mellom Stortjønna og Bustaden: 4 tekser med 2 lam hver tilhørende J. O. Halgunset, alt OK. På vegen litt sør for Stortjønna var det 1 tekse med 1 lam som skulle hatt 2 (ingen bjelleslips) tilhørende J. O. Halgunset. Langs Kristendalsbekken: 1 tekse med 2 lam hvor det ene var halt på høyre framfot- eier er varslet. Ved Bustaden: 1 tekse med 2 lam tilhørende Trondshaug- alt OK. Ved vegen ved Fremre Innerdalen hyttefelt: 1 tekse med 1 lam tilhørende Trondshaug- alt OK. Ellers var det mye sau langs vegen innover Innerdalen, så ikke noe galt her. Var også en tur på beitetilsyn 5.7. Forsøkte å legge inn rapport her, men kom ikke inn på siden. Kort rapport fra denne turen: Gikk opp langs Kristendalsbekken og over mot Langvelldalen. I området Grøntjønnan var det lite sau å se, men opp lia langs Kristendalsbekken og over mot Kristendalsbekken var det en del sau. Alt så ut for å være OK.
2015-07-14 19:23:50
Sigrund
I dag har Marit og jeg gått tilsyn mellom Lerbekken og Kuhaugen. En del sau i området rundt Kuhaugen. En del til oss og noen kviknesau og mulig til Magne eller Jan Ove(lang avstand i fjellet men svart flekk oppå nakken på 1 lam) alt stemte med lammetall. Sau til oss og Magne +1 lam ekstra (orange foran grønn bak nr.018 eller118)i Klevenga. Ellers mye sau til oss i nærheten av veien. Lammetall stemmer.
2015-07-14 08:50:38
Ove
Lørdag 1107. Gikk opp Statskogveien v. Krokbekken, opp mot fjellbandet, tilbake ned mot Måssåmyra og Stormyra, rundt Krokbekkgårdene. Så noen få sauer, alt virket rolig. Man. 1307. Fra Skogheim (Westmann) inn på Gravdalen, over fjellfloene ovenfor Storlisætra. Mange sauer nedover langs veien mellom Skogheim og Byna, ingenting oppover. Mye tråkk i stien nedover.
2015-07-12 23:18:38
Magne
Kvølvdalen - Vollsetra - Næringtangen. Var veldig mye sau i fjellet helt til opp til toppen av Innerdalshøa, alt virket veldig rolig kunne gåseg innpå sauene på 15-20 m. Satte i nye saltsteiner i automatene i Næringdalen og Kvølvdalsmuningen. Kan nesten ikke huske at det har vært så frodig i fjellet, får håpe på store fine lam til høsten.
2015-07-11 20:18:52
Magne
Eriksæter - Krokbekken - Eriksæter Var ut for å se om vi fant skadde dyr eller kadaver etter ulven. Så veldig lite sau, men det vi så stemte og de var veldig rolig. Fikk tlf om mye korp på Stranda fant et lam til Jan Ove i Strandbekken.
2015-07-10 21:17:15
Arnhild Gorsetbakk og Oda Sigstad
01.07.2015 kl 1200 gått fra Sølvbrystbekken til Skogheim (Otto Westmann) stien opp til Storlisetra. Minst 15 søyer med lam på nedre løkka (Einar Sigstad, Sveinung Eithun, Ove Stuen) som vi prøvde å få av utan hell. Fortsatte stien opp mot skoggrensa, liten tur sørover, så nordover mot saltkassen. Ned stien. Sett sau hele turen oppover (Jan Ove Myrbekk, Arne Stig Nygård, Einar Sigstad), men ikkje på nedtur. Rolige dyr.
2015-07-10 21:07:26
Arnhild Gorsetbakk
10.07.2015 kl 1800. Tilsynsrunde etter melding om lam antatt tatt av ulv. Gikk frå grustaket ved Gisna sørover til Skogheim (Otto Westmann) fortsatte langs stien opp til Storlisetra og vidre opp til skoggrensa. Nordover i skoggrensa til rett ned for Litj-Hostoa, skrå nedover til lyskinja i kommunegrensa. Fulgt lyslinja nordover til Tørrhaugen, ned til Movegen og grustaket igjen. Sett sau til Einar Sigstad, Ove Stuen og Ivar Arne Hage (Oppdal). Rolig, ingen reagerer med flukt.
2015-07-08 21:29:01
KUR Ingebrigt
Onsdag 8 juli 2015. Magne Hyttbakk og jeg på felles oppsynsrunde i dag, Hølet - Isaksvollen - Trevardan, fant ei død tekse til Magne nord for Isaksvollen, flådd og fant ingen skader. Sauen rolig. Ingebrigt.
2015-07-07 23:30:01
Magne
Granholte. Ei tekse til meg ved Pelbekken, det var alt jeg så av sau.
2015-07-07 14:59:13
Sigrund
Har idag gått i området mellom Lerbekken og Kallbekken. Såg tilsammen 18 tekser med lam til oss. 1 tekse ( 4028) med 3 lam til Sæter? 1tekse(bj 11) med 2 lam til Sveinung. Alle beita rolig så jeg fikk notert alle bj.nr. Alt ok. Store bekker og bløtt i terrenget etter regnet i går. Tjukk skodde i fjellet!
2015-07-05 20:58:56
Magne
Eriksæter - Meseterlia - Midtgårshågån - Svarttjøna Lite sau å se, men det kan være varmen så de lå stille ( 23 grader på Svarttjøna)
2015-06-29 23:02:13
Magne
Klevsetra Kvølvdalen Piken Løvhaugan Heskåsberga Hølet Så bra med sau, å det har vært stor trafikk etter stigen sørover. Alt virket veldig rolig.
2015-06-28 21:47:08
Sigrund
Fredagskveld 26/06 en tur til Vonmyrshaugan etter tlf om observasjon av en tekse til oss som halta. Fant den og konkluderte med at det ikke var alvorlig. Såg noen sauer til oss ved Stortjønnvollen.Lørdag gikk turen i Bustadlia og Klevenga. Mye sau til oss i enga. Noen til Magne og 1 tekse med 2 lam til Sæter? Rolig beiting!
2015-06-19 15:19:56
KUR- Kristin
Gikk fra Erikssætra og i skogbandet rundt Hostoa via Storlisetra. En del sau å se hele vegen, men mest i området Erikssætra.
2015-06-17 20:37:41
Sigrund
Onsdag 17.juni tilsynstur: Fra Bustaden,nordover sommerveien og til Vonmyrshaugan.Møtt 2 tekser og 3 lam til oss (sett ved Stortjønnvollen på mandag)Gikk videre sørover att over Kuhaugen, derfra om saltsteinen på Bustadhøgdan. Kryssa litt i engan nedatt. Såg my sau åt oss på turen. Alt ok.
2015-06-15 18:22:43
Sigrund
Mandag 15/6 har jeg gått fra nord i Bustadlia og sørover til Lerdalen og nordover att. Såg en del sau til oss og 2 tekser og 2lam til Tronshaug/Hårstad i Lerdalen. Masse med mat. Har gått mange turer siden beiteslipp for 14 dager siden og det har vært rolig og sauene ser ut til å kose seg selv om temperaturen ikke er sommerlig!
2015-06-15 18:15:36
KUR. Ingebrigt.
Mandag. 15.06.2015. Fra Eriksetra sørover til Tjyvlia - Kristendalsbekken(løfta opp saltstein automaten der) - snudde ved brua ved Vonbekken. Retur i skogbandet. Mye sau på trekk sørover, bra beite helt opp i skogbandet. OK.
2015-06-15 17:59:45
KUR. Ingebrigt.
Søndag 14.06.2015. Bustadlia sørover til Tronshaugsetra. Sprett med sau til Sigrun og Jon Olav, Tronshaug sau ved Kalddalen. Mye fine lam, bra beite.
2015-06-14 20:01:22
Sveinung og Britt
Var en tur på tilsyn i dag 14/6 En del sau til oss, Magne og Arne Stig rundt Klevsetra og i lia ovenfor. Alt så iorden ut med texer og lam.
2015-04-25 16:56:50
Sveinung
Test av gjestebok!