Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.noÅpen gård i Gunnesgrenda 29. august kl 11.00 - 16.00


Vertskap er Sigrid og Jakob Hamre Gunnes, Anne Marit, Martin og Mikkel Andre Myrmo.
Det er Rennebu Bondelag som står for arrangementet i samarbeid med Rennebu Bygdekvinnelag, Rennebu Bonde- og Småbrukarlag, Rennebu Produsentlag (TINE), Rennebu Sau & Geit, Oppdal & Rennebu Skogeierlag og Rennebu kommune.

Her blir det litt for unge og gamle, bønder og ikke bønder.

Robotfjøs og melkekuer, flisfyring, bioenergi, hogstmaskin, skogplanting, klimatilhenger, tresking, potetopptaking, kalvemønstring, barneriding, fuglekassesnekring, natursti, høyhopping, gårdsdyr og mye mer.

Matsalg. Gratis inngang og gratis parkering.