Været på Rennebu

Torsdag
12°C
Lettskyet
Fredag
12°C
Lettskyet
Lørdag
9°C
Delvis skyet
Værvarsel fra yr.no

ÅRSMØTEINNKALLING FOR JORLI-REBERG UTMARKSLAG SA OG JORLI-REBERG SAMEIER 2019

 
 
 
Sted: Ry
Dato: 23.04.19   
Tid: 19.30

 

Sakliste

 
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å skrive under møtebok
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
    - regnskap for utmarkslag og sameier 2018
     -vedta utbetaling av utbytte
 5. Fiske
     -fastsette priser og regler for fiske
 6. Småviltjakt
     -fastsette priser og regler for jakt
  7. Storviltjakt
   - tildeling av hjort og elg
    - utleie av hjortejakt til eksterne jaktlag     
     -priser
    - driftsplan 2019-2021
 8. Innsendte forslag
 9. Valg og godtgjørelse til styret
 
 
 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret v/John Arve Nybro innen 16.04.19
 
 
 
For styret
 
John Arve Nybro
Øvre Bergslia 23
7336 Meldal
janybro1@getmail.no