Været på Rennebu

Mandag
8°C
Kraftig regn
Tirsdag
8°C
Regn
Onsdag
8°C
Regn
Værvarsel fra yr.no

Rennebu Utmarksråd har skrevet avtale med de fleste grunneierlaga i Rennebu, hvor man kan drive jakt og fangst på rødrev, mår, gaupe og jerv uten å måtte løse jaktkort. For å kunne benytte seg av tilbudet må jegeren årlig skrive seg på ei liste hvor jegeren bekrefter å ha gjort seg kjent med ordningen.

Spesielt for jakt på gaupe fra 2020:Jegere som ønsker å delta på organisert gaupejakt i kommunen skal kontakte jaktleder Petter Sandhaugen, tlf. 98095967, senest dagen før dagen jeger ønsker å delta. Jaktleder har anledning til å begrense antall jegere som kan delta. Dette innføres for å ha oversikt på hvem som deltar til enhver tid, og for å unngå uønskede situasjoner som følge av unødvendig stort antall jegere i samme område. Denne ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds jegere.

Rennebu Utmarksråd og grunneierlaga fraskriver seg alt ansvar med tanke på betalt jegeravgift, bestått storviltprøve, registrert som lisensjeger, benytter seg av lovlig jakt/fangstredskaper og andre bestemmelser i henhold til norsk lovverk. Jegeren må selv skaffe nødvendige opplysninger om grensene til grunneierlaga (NB! grunneierlagskart på Utmarksrådets side er ikke juridiske) og hvilke regler, som for eksempel bruk av hund, som til enhver tid gjelder for de ulike grunneierlaga.
Grunneierlag og jaktleder for gaupejakt har til enhver tid mulighet til innsyn over hvem som har skrevet seg på listen. Grunneier trenger ikke å stå på denne listen for å jakte på eget terreng. 

Brudd på bestemmelser i denne avtalen medfører at jegeren blir strøket fra listen. 

Kontakt sekretæren i Rennebu Utmarksråd for å kunne skrive deg på listen.