Været på Rennebu

Onsdag
2°C
Regn
Torsdag
2°C
Snø
Fredag
-2°C
Snø
Værvarsel fra yr.no

Pr. 09.11.20 er det registrert 108 felte hjort og 101 felte elg i kommunen. Fordeling på alser og kjønn ser du i tabellen under.Kommentar: I forhold til avskytingsprofil i bestandsplanen er det fortsatt svært god fordeling på hjort. For elgen er det fremdeles svært skjev kjønnsfordeling på ungdyr/voksne. Andelen kalv er god.   

Vi ber om at jaktlag som ikke har registrert sine fall i hjorteviltregisteret ikke venter med å legge inn data. Det er kjønn, alder, vekt og merkelappkode som skal registreres på hvert dyr. I tillegg skal sett elg/sett hjort registreres for hver enkelt jaktdag uavhengig om det er sett dyr eller ikke. Det er som nevnt mange ganger tidligere lurt å gjøre dette fortløpende. Og det er ny metode som skal brukes, altså ingen dobbelobservasjoner skal kanselleres. Les mer om dette her: 

https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/rapportere-utbytte-av-jakt-og-fangst/sett-elg-og-sett-hjort--registrer-jaktdag/

og her:

https://www.hjortevilt.no/stadig-flere-endrer-til-ny-sett-elg-instruks/ 
 
Kjeveinnlevering avtales på på tlf 48212691 når det måtte passe. Kjever av alle felte elg og hjort skal leveres med ferdig utfylt merkelapp og ferdig registrert i hjorteviltregisteret.