Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Rennebu Utmarksråd har satt frist til 1. juli for søknader om erstatning for skogskader og beiteskader til hjortevilt. Rennebu kommune v/Landbruk og miljø vil være behjelpelig med dokumentasjon. Søknadsskjema fylles ut og sendes til utmarksraadet@rennebu.kommune.no.

Søknadsskjema (word)

Søknadsskjema (pdf)