Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Den treårige bestandplanen for elg og hjort nærmer seg slutten, og det er snart tid for arbeid med en ny treårig bestandsplan i Rennebu.

NINA har publisert en rapport som det er verdt å lese i den forbindelse.

I den ferske NINA-rapporten Avskytingsstrategier for elg og hjort presenterer forskerne seks «pakkeløsninger» som kan brukes for å nå ulike mål for forvaltning av elg og hjort. Disse bygger på hvordan jaktuttaket og bestanden må formes for å nå forvaltningsmålet. Forskerne har undersøkt hvordan varierende kjønns- og alderssammensetningen av de felte dyrene påvirker jaktutbytte (antall felte dyr, antall felte store hanndyr, mengde kjøtt høstet), jaktinnsats, skadepotensial og sammensetningen i den gjenværende bestanden. 


Les om rapporten på Hjortevilt.no

Les rapporten.