Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Ilfjellet grunneierlag SA - Innkalling til årsmøte 2022

 

 21 mars kl 18.00 Stasjonen Cafe & Spiseri på Berkåk

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsmelding og regnskap
  4. Orientering om ny bestandsplan
  5. Jakt og fiske
  6. Valg og godtgjørelse til styret
  7. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt til Steinar Bakk innen 15 mars 2022.

Mobil: 99742475

e-mail: bakk@combitel.no