Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Styret i Rennebu Utmarksråd kaller inn til årsmøte.

Dato: Tirsdag 30. mai 2023
Tid: Klokken 1900
Sted: Kommunestyresalen på Berkåk


Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og sekretær
  • Valg av to personer som sammen med leder signerer årsmøteprotokollen
Sak 2.  Årsmelding 2022, regnskap 2022 og budsjett 2023.
Sak 3.  Innkomne saker – det er ikke kommet saker til årsmøtebehandling
Sak 4.  Valg og fastsettelse av godtgjørelser.
Sak 5.  Eventuelt. Her kan det ikke gjøres vedtak, men er ment som en åpen                  diskusjon.


              Vel møtt!