Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Fra og med i år skal jegere rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå (SSB) ved jaktårets slutt. 

Til og med for jaktsesongen 2022/2023 fikk jegere spørsmål om antall felte rådyr og villsvin i jakt og fangstrapporten til SSB, i tillegg til oppfordring om å rapportere i Hjorteviltregisteret.
Fra og med i år skal felte rådyr og villsvin skal nå kun rapporteres i Hjorteviltregisteret. Jegere oppfordres til å rapportere fortløpende via mobilappen Sett og skutt. Bruk av appen letter arbeidet for jeger, valdansvarlig representant og for kommunen. Den enkelte jeger får god oversikt over egne fellinger og informasjon i tilknytning til felte dyr. Dette har fungert godt for elg og hjort, og Hjorteviltregisteret blir fra kommende høst eneste rapporteringsvei for felte rådyr og villsvin. Denne endringen skjer i samarbeid med SSB og målet er å oppnå en bedre og sikrere statistikk over felte rådyr og villsvin. Villsvin kan foreløpig kun registreres i Hjorteviltregisteret på nett og ikke i mobilappen. På nettsiden kan man fra i år enkelt søke om godtgjørelse for felte villsvin fra Mattilsynet via Hjorteviltregisteret.

Ytterligere informasjon finner du på miljødirektoratet sin nettside.